Untitled Document
Roderick (Rigu) Bovingdon – Aporija mill-ġdid (ἀπορία) – €35
aporija
Alphonse Daudet – Ittri mill-mitħna tiegħi – €14
ITTRA
Giuseppe Schembri Bonaci – The Unreality of Realism – €35
unreality
Sebastian Debono – Sajf Jaħraq – €14
sajf jahraq
Michael Cini – Eroj Mħabba u Qlubija fis-Sette Giugno – €13
eroj
Richard Attard – Difrejn il-Falkun – €14
difrejn
Helen Borg – Fis-Satra tal-Velu – €12
satra
Lina Brockdorff – Qabel tbaxxi d-dawl – €12
rebbiegha
Ġorġ Peresso – Il-wiċċ l-ieħor – €12
wicc
Rose Grech – Qatra għasel f’baħar imrar – €12
qatra
Alfred Massa – Rebbiegħa Kollha lwien – €12
rebbiegha
Toni Aquilina – Mademoiselle Perle u aktar – €13
mm
John P. Portelli – Everyday Encounters Short Stories – €13
encounter
Salv Sammut – Ix-Xirka tal-Beati Paoli – €13
xirka
Marie-Louise Coleiro Preca President ta’ Malta – Bejn Storja u Miti – €35
mlcp
PASSJONI Merging Art and Faith – €35
passjoni
Tony Stivala & Jeanette e Stivala née McLarty – Maltese Tokens a collection – €40
tokens
David Bezzina u MaryAnn Vella – Bewsa – €6
bewsa
Victor Fenech – PS il-muża mħallta – €13
ps
John P. Portelli – Kulħadd barra Fajża – €14
fajza
Lorraine Galea – Ritratt bla Ħsieb – €13
ritratt
Rita Saliba – Gabriel u l-flok tar-Rokit – €6
gabriel rokit
Rita Saliba – Tikek ta’ Gabriel – €6
gabriel tikek
Rita Saliba – Gabriel irid Misluta – €6
gabriel misluta
Sergio Grech – Mabel Strckland – €30
mabel
Munro Leaf – L-Istorja ta’ Ferdinando – €6
ferdinando
Charles Briffa – Fl-Arena ta’ Moħħu – €25
fl-Arena
Charles Briffa – Il-Ġrajja wara l-Kelma – €35
grajja
Michael Cini – L-ewwel Preżenza – €13
prezenza
Anthony Farrugia – In-nannakola u l-ħanfusa u stejjer oħra – €7
in-nannakola
Jacob Burak – Why do smart people make stupid mistakes? – €25
why do
Thomas Mann – Mewt ġo Venezja – €13
mewt go venezja
Rita Saliba – Ħjut – €13
hjut
Joseph Ferriggi – Ġisku – €10
cisku
Carlo O. D’Emanuele – Ċisju – €8
cisju
Tonio Bonello – Salib it-Toroq – €20
salib it-toroq
Anton Grasso – 40 sena ta’ waħx… u aktar – €30
anton grasso
Joseph Serracino – Marija Bint Sidor – €12
marija bint
Rose Grech – Il-Bews bħaċ-Ċirasa – €12
cirasa
Therese Vella – Frascati – €12
frascati
Lou Drofenik – The Reluctant Healer – €14
reluctant
Gioele Galea – Għera – €12
ghera
Charlie Grima – Rota Roża – €12
rota
Ġorg Borġ – Fittixni fl-Ilma Ġieri – €13
fittxni
Carmel Conti – Ix-Xalpa Turkwas – Stejjer – €12
xalpa
Lina Brockdorff – Minn Żmien l-Għerien – €12
lina
Lina Brockdorff – Meta Traxxax ix-Xita – €13
lina 2
Lina Brockdorff – Ladarba dar ir-Riħ – €13
fittxni
Audrey Friġġieri – Karlu l-Fatat Imqareb u Antonin l-Iżveljarin – €10
karlu
Joe Friġġieri – It-Tulipan l-iswed u drammi oħra – €12
tulipan
Giovannino Guareschi – Dun Kamillu u ż-żgħażagħ tal-lum – €12
din kamillu
Alfred Massa – L-Istar tal-Imgħoddi – €12
l-istar
Lina Brockdorff – Madwar il-fuklar – €12
lina
Edited by Giuseppe Schembri Bonaci | Nikki Petroni – Peripheral Alternatives to Rodin in Modern European Sculpture – €14
perpheral
Prof John P. Portelli – Inkontri ta’ Kuljum – Skizzi – €14
INKONTRI
Hector Scerri – The Gentle Breeze from the Peripheries – €14
gentle breeze
Carmel Baldacchino – Goal vol 6 – €25
goal
Victor Fenech – Ħrejjef minn Esopu – €9
hrejjef
Helen Borg – Iben id-Dell vol 1 u vol 2 – €14 kull volum
IBEN ID-DELL
Alfred Sant – Qawmien Tliet Drammi – €35
qawmien
Andrew Sciberras u Tarċisju Zarb – le Poete Mario Azzopardi – €15
la poete
Charles Briffa – A Bilingual Dictionary of Translation Part1 – Part 2 – Part 3 – €60
dizzjunarju
Carmel Scicluna – Il-Kalċi qiegħed Ifur – €13
kalci
Giuseppe Schembri Bonaci – More Sunday Thoughts on Art – €12
more sunday
Rita Saliba – Il-Ħajjat tal-Istejjer – €10
il-hajjat
L-Avukat Eddie Fenech Adami – Bejn Storja u Miti – €35
eddie
Michael Cini – Konvoj il-Ġrajja li naf jiena biss! – €13
konvoj
Gioele Galea – Tħabbat Xtaqtek – €13
thabbat
Maria Ferriggi – Patatinu il-Ħmar ta’ Qalbu Tajba – €11
patatinu
Victor Fenech – Emma il-Qamar u l-Fjuri Jitkellmu – €10
emma
Anabelle Azzopardi – L-Ingwanti Maġiċi – €9
l-ingwanti magici
Tony.C. Cutajar – is-Seħer u s-Sħaħar – €10
seher u shahar
John P.Portelli – Xewqat tal-Passa – Migrant Desires – €13
xewqat tal-passa
Ġorġ Borg – Blanzuni Mbexxqa Stejjer u versi għat-tfal – €11
blanzuni
Achille Mizzi – Ġenesi Poeżiji 2007 – 2016 – €13
genesi
John Buttigieg – Qabel tagħmel ix-Xita – €12
qabel taghmel ix-xita
Laurence Mizzi – Mużiċisti Mill-Qrib – €12
muzicisti
Audrey Friggieri – Tangerine Glow – €10
tangerine
Wayne Farrugia – Mas-Sbieħ id-Dlam – €10
mas-sbieh id-dlam
Salv Sammut – Ir-Raġel Stramb Milgħub minn Mara – €13
Ir-Ragel Stramb
Lou Drofenik – Love in the Time of the Inquisition – €13
love Inquisition
Ġorġ Peresso – Vjola l-kulur tal-Imħabba – €11
vjola kulur
George A. Said – Zammit – Emilia it-Tfalja tal-Belt – €11
Emilia
Nadia Bartolo – Castles and Rockets – €8
castles and rockets
Rita Saliba – Damask – €12
damask
Stephen Lughermo – Jarmuk – €11
jarmuk
Mark Anthony Fenech – It-Tawmaturgu – €15
trawmaturgu
Alfred Massa – Vaganzi Sajfin – €12
vaganzi
Patrick Sammut – Minn Fomm il-Kittieb Vol 2 – €20
mfk 2
Charlò Camilleri – L-Għanja tal-Imħabba mhux Maħbuba – Marija Maddalena de’ Pazzi- €13
Lina dwett ghal zewg vjolini
Lina Brockdorff – Dwett għal Żewġ Vjolini – €11
Lina dwett ghal zewg vjolini
Lina Brockdorff – Taħt is-Swar tal-Imdina – €11
Lina taht is-swar
Lina Brockdorff – ’Il Barra mill-Isqaq – €11
Lina il barra
Alfred Degabriele – Siparju. – €13
siparju.
Jacob Burak – One day when I am younger – €20
one day
Joseph Serracino – Katrin tal-Birgu u Stejjer Oħra – €12
katrin
Kenneth Wain – Who looks at the Sun anymore? – €30
who
Charles Briffa – Ħsiebu Jsuqu – €20
hsiebu
Lina Brockdorff – Ħin l-Istejjer – €12
hin l-stejjer
Lawrenz Sammut – Moħbi Flimkien ma’ Kristu f’Alla – €14
avertan
Charles Briffa – Born in Birkirkara – €20
born in birkirkara
Pawlu Chetcuti SJ – Musbieħ għal Riġlejja – €35
musbieh
Fr Hilary Tagliaferro – Bejn Storja u Miti – €25
Bejn storj u miti
Paul P. Borg – …jiena xi ħadd… li nokrob mill-ġuf ta’ mara – €10
jien xi hadd
Mario Azzopardi – Ix-Xitan B’Denbu Aħmar u ħrejjef oħra għat-tfal u l-adolexxenti – €12
ix-xitan
Hilary Spiteri – Filial Churches in Malta – €35
filial 21
Naomi Gatt – Wherever could they be? – €12
whereever new ?
Ġorġ Mallia – Sigurd and the Tree of Life – €12
sigurd image new
Michael Cini – Skjava fil-Ktajjen tal-Imħabba – €13
Skjava Fil-Ktajjen Tal-Imhabba
Audrey Friġġieri – L-Istorja li rrakkuntat Nina – €11
l-istorja li rrakkuntat Nina
Tony C. Cutajar – Il-Kavallier taċ-Ċinju u Leġġendi Romantiċi Oħra – €11
il-Kavallier tac-Cinju
Tarċisju Zarb – Xemx. Sewda Passiġġieri Muti – Poeżiji u Poelinji – €14
xemx sewda passiggieri muti
An Asylum For Mystic – €15
An Asylum for Mystics20
Il-Qtar li Nħobb – Poeżiji ta’ Jesmond Sharples – €13
Il-Qtar li nhobb
Andrew Sciberras – Achille Mizzi – Il-Werriet u s-Suċċessur Den Ta’ Dun Karm – €13
Achille Mizzi20
Sebastian Debono – Il-Parrinu u Stejjer Oħra – €11
il-Parrinu u stejjer ohra20
Darren Agius – Destin Miktub – €10
destin miktub20
Lorraine – Buli – €10
buli 20
Andrew Sciberras – Bil-Kliem Żvinat ġo Ħoġri – €14
bil-kliem Zvinat20
Rita Saliba – Weraq tal-Fidda Stejjer u Versi għat-Tfal – €10
weraq tal-fidda20
Victor Fenech – Luke u r-Rigal ta’ Santa Klaws – €12
luke u rigal ta Santa Klaws20
Charlò Camilleri – Tattwaġġi Poeżija 1996-2016 – €12
tattwaggi20
Patrick Sammut – Stejjer mill-Bosk u Mkejjen Oħra – €9
stejjer mill-bosk20
Il-Beatu Charles de Foucauld -€10
web2
Carmel S. Aquilina – Irġiel tat-Tiben u Żewġ Drammi Oħra – €30
web
Salv Sammut – Fid-Dell tal-Pellikan – €14
pellikan
Tony C. Cutajar – Is-Sbejħa Giovanella – €10
giovanella
Paul P. Borg – Il-Kmandament Numru Ħdax – €20
11 kmandament
Maria Ferriggi – Patatinu – €10
Patatinu web
Carmel G. Cauchi – Jean-Paul u Sebbelliku – €10
Sebbelliku web
S. Debono – It-Tfittxija għall-Ġenwin ta’ Josef Gambin – €13
Josef Gambin web
D. H. Lawrence – Il-Maħbub ta’ Lady Chatterley – €14
Lady Chatterley web
Drachma Parents’ Group – Uliedna Rigal – €10
Uliedna rigal web
Lina Brockdorff – Serenades Amidst the Sirens – €13
Serenades web
Karmenu Mallia – Bajtar tax-Xewk – €12
Bajtar tax xewk web
Jacqueline Mizzi – Esperjenza Unika, Sabrina – €11
EUS web
Rita Saliba – Il-Buffu l-Mistħi – €12
buffu
Rita Antoinette Borg – Amber Alien’s Pet Pursuit – €12
amber alien
Emanuel J. Casingena – Anna tal-Esseni – €13
anna tal-esseni
Lillian Sciberras – Shadows in Penumbra – €11
shadows
Lou Drofenik – The Confectioner’s Daughter – €14
confectioner's daughter
Charlotte Link – In-Nemmies – €16
in-nemmies
Carmel Scicluna – Nirien Ma Jsaħħnux – €13
nirien
Helen Borg – L-Għasfur tal-Injam – €11
ghasfur tal-injam
Alfred Massa – Nisġet il-Ħajja – €12
nisget il-hajja
Lina Brockdorff – Luciano – €12
luciano
Cyril Axelrod – U Jibda l-Vjaġġ – €15
jibda l-vjagg
Carlo O. D’Emanuele – Is-Serafina tal-Funtana – €11
serafina
Carmel Baldacchino – Goal 5 – €25
goal 5
The Mdina Cathedral Contemporary Art Biennale 2015 – €40
biennale
Michael Galea – Admirals of the Sovereign Military Hospitaller Order of St John – €25
admirals
Victor Fenech – L-Għorfa f’Tarf l-Irdum – €12
l-ghorfa
Charles Flores – Il-Lingwa tad-Ding Dong – €12
ding dong
L-Avukat Herbert Ganado – Bejn Storja u Miti 3 – €25
ganado new
Michael Cini – Ix-Xafra tad-Destin – €13
books28-4
Mark Cauchi u Simon Mercieca – Vetustior Glorior – €25
books28-3
John Buchan – Id-39 Tarġa – €12
books28-2
Carmel Scicluna – Il-Ħaddiema ta’ Miss Wilma – €13
haddiema
Ġorġ l-Arloġġ – Audrey Friggieri – €9
gorg
Rita Saliba – In-Naffar li Xtaq Itir – €9
naffar
Joe P. Galea – Bla Qiegħ – €12
bla qiegh
Lorraine Galea – Jien, bħalek. Differenti. – €14
differenti
Charles Briffa – Aspetti tat-Traduzzjoni Maltija – €40
traduzzjoni
Alfred Degabriele – Imsiebaħ – €12
imsiebah
Sebastian Debono – Il-Furban Malti El Sakr iżur il-Karibew – €13
furban 3
Lina Brockdorff – Mal-Fwieħa tal-Ward – €12
fwieha
Ġorġ Peresso – It-Tfajla li Ġiet miċ-Ċpar – €13
cpar
Tony C. Cutajar – Inkwatru Misterjuż – €10
inkwatru
Roderick (Rigu) Bovingdon – Laurent Ropà – €12
laurent ropa
Laurence Mizzi – Artisti mill-Qrib – €12
artisti
Jacqueline Mizzi – Esperjenza Unika, Love – €11
esperjenza
Stephen Lughermo – X’Aħna Smart – €7
x'ahna smart
Salv Sammut – Xbihat fuq it-Tila – €12
xbihat new
Tony C. Cutajar – Malik-Marku – €9
malik
Lina Brockdorff – Katrina – €11
katrina
Richard Attard – L-Aħħar Vjaġġ – €10
l-ahhar vjagg
Ingrid Zerafa – Her Way – €25
her way
Tyrone Grima, Justin Schembri – Frekwenzi Msikkta – €12
frekwenzi msikkta
John Chircop – Colonial Encounters – €25
colonial
Paul Borg – Eternità – €25
eternita
Vincent Scerri – Alexandra – €11
alexandra book
Sergei Kourdakov – Aħfirli Natasha – €12
ahfirli natasha book
Carmel Scicluna – F’Ħalq il-Lupu – €12
f'halq il-lupu
Carmel Baldacchino – Goal 4 – €25
book goal
Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2014
Federica Brunini – The Blonde Formula – €12
blonde
Edgar Formosa – Insaniam €12
insan
Ġorġ Peresso – Il-Mara ta’ Dlielha Twil – €10
dlielha
Victor Fenech – Malta Poema Viżiva – €25
malta
Paul P. Borg – …maqful fil-ħabs ta’ ġbini… Il-Poeta ta’ tbatija Carmel Attard – €35
carm
Monsinjur Victor Grech – Bejn Storja u Miti – €25
mons
Mario Azzopardi – Epistoli mid-Deżert – €13
epistoli
Tony C. Cutajar – Ostaġġ tat-Tielet Reich – €13
ostag
Patrick Sammut- Minn Fomm il-Kittieb – €13
fomm
Giuseppe Schembri Bonaci – Shostakovich, Britten, Stravinsky and the Painters in between: 1936 – €15
shos
L-Istorja Tiegħi – Darren Agius – €8
stor
Id-Djarju ta’ Darba f’Sena – Lorraine Galea – €8
djarju
Carmel Scicluna – Feruti – €10
fer
Anton Grasso – Mejt – €10
mejt
Carlo O. D’Emanuele – Iż-Żeffiena tal-Kerubini – €10
zef
Charles Briffa – Temenos – €13
tem
Michael Cini – Preżenza – €10
prez
Sebastian Debono – Il-Furban Malti El Sakr u l-Assedju tal-1551 – €12
sakr
Tony C. Cutajar – Ix-Xitan iz-Zopp – €10
xitan
Tony C. Cutajar – L-Għoġol tad-Deheb – €8
ghog
Rita Saliba – Satin – €11
sati
Frekwenzi Ħiemda – €12
frekwenzi ħiemda
Kardinal Roger Etchegaray – Nimbotta ‘l quddiem bħal ħmar – €20
nimb
Alfred Cassar – Vapur tal-Karti – €13
vapu
Salv Sammut – Dijaspori – €13
dija
Audrey Friggieri – L-iskjav ta’ Isabel – €12
skjav
Carmel Scicluna – Il-Kummidjanti tal-Parlament – €13
kum
Ramon Zammit – L-Istorja tat-Tazza tad-Dinja – €40
dinja
Carlo O. D’Emanuele – L-Anġlu tal-Lament – €10
ang
Lilian Sciberras – Klessidra – €10
kles
Eman Bonnici – Il-Kanuni ta’ Navarone – €10
kan
Carmel Baldacchino – GOAL Vol 3 – €25
goall
Mario Azzopardi – Verġni Sagri, Demonji u Boloħ għal Alla – €25
vergni sagri
Tyrone Grima – BEP – €13
Bep
Andre Mangion – Tattoo – €10
tattoo
Eman Bonnici – Ir-Raġel Inviżibbli – €9
ir-ragel invizibbli
Karl Schembri – Passju taħt ix-Xita – €12
passju taht ix-xita
Richard Attard – Ix-Xabla Leġġendarja – €11
ix-xabla leggendarja
Sebastian Debono – L-Etna Titmasħan – €13
L-etna titmashan
Anton Grasso – Ġenn – €12
Genn
Victor Fenech – Rakkonti Inkontri – €10
rakkonti inkontri
Gorg Peresso – Il-Werrieta tar-Riħ – €12
il-werrieta tar-rih
Conrad Fenech – Dun Feliċ Demarco u l-Qarċilla fil-Karnival tal-1760 – €15
qarcilla
Carmel borg – l-edukazzjoni hi Politika: Paulo Freire – €20
paulo freire
Tony Cassar Darien – Il-Kennies tal-Ġenna – €10
il-kennies tal-genna
Tony Sciberras – John Sciberras Jirrakkonta – €10
john sciberras jirrakkonta
Jozef Jan Matejka – Budulienko – €8
budulienko
Helen Mifsud Bonnici – My Angel – €10
my angel
Charles Briffa – Stejjer għall-Ħadd
_0029_Vector Smart Object
A.N. Welsh – The Qwegs
_0001_Vector Smart Object
Vincent Vella – Slippery Steps: A Maltese Odyssey
_0002_Vector Smart Object
Marjorie Trusted, Giuseppe Schembri Bonaci – Two Artists, Velazquez-Picasso: Las Meninas
_0003_Vector Smart Object
Giuseppe Schembri Bonaci Sarah Moulden – Antonio Sciortino and the British Academy of Fine Arts in Rome
_0004_Vector Smart Object
Giuseppe Schembri Bonaci – Apap, Cremona and St Paul
_0005_Vector Smart Object
Giuseppe Schembri Bonaci – Anton Agius and Gothic Social Realism
_0006_Vector Smart Object
Marcel Pagnol – Il-Glorja ta’ Missieri
_0007_Vector Smart Object
Schembri Justin, Tyron Grima – Frekwenzi Ħiemda
_0008_Vector Smart Object
Ġorġ Peresso – Meta l-Ħarifa Tiskot
_0009_Vector Smart Object
Duminku Mintoff: Bejn Storja u Miti
_0013_Vector Smart Object
Ġorġ Peresso – Imħabba Buffa
_0010_Vector Smart Object
Albert Marshall – Jumping Puddles
_0011_Vector Smart Object
Albert Marshall et al – Battuti għal Inżul ix-Xemx
_0012_Vector Smart Object
Anton Grasso – Qrusa
_0014_Vector Smart Object
Anton Grasso – Inċens
_0015_Vector Smart Object
Anton Grasso – Il-Kittieb
_0016_Vector Smart Object
Anton Grasso – Ħurrieq
_0017_Vector Smart Object
Sergio Grech – Il-Lejl tal-Irġulija
_0020_Vector Smart Object
Edgar – Formosa Anastasia
_0021_Vector Smart Object
Edgar Formosa – Tikk… Tokk… Is-Sagħtejn
_0022_Vector Smart Object
Charles Flores – Arloġġ ta’ Darba
_0023_Vector Smart Object
Victor Fenech – Spring Rain/Winter Blues: Poems, Prosepoems
_0024_Vector Smart Object
Victor Fenech – Ix-Xitwa ta’ Wara s-Sjuf
_0025_Vector Smart Object
Karmenu Duca – Għaxar Snin il-Ħabs
_0026_Vector Smart Object
John Chricop (ed) – Revisiting Labour History
_0027_Vector Smart Object
Briffa Charles, Angela Briffa – Iż-Żmien fuq Sider Malta
zmien fuq sider Malta
Lorenzo Milani: Bejn Ilbieraħ u Llum – Carmel Borg (ed)
_0030_Vector Smart Object
Vampir u Rakkonti Opra – Mario Azzopardi
book prese2t
Skizzi tal-Karnival: Poesaġġi 2005-2010 – Mario Azzopardi
book preset
Il-Fabrikant tal- Marjunetti – Mario Azzopardi
fabbrika tal-marjunetti
Perspettivi/Perspectives – Alfred Sant
fredu
Ir-Raġel ta’ Waħdu – Ġorġ Peresso
ragel ta' wahdu
Laurence Mizzi – Mill-Arkivju ta’ Ħajti
lawrence
Mattia
mattia
Tuffiħat Migduma
tuffiehat migduma
Untitled Document