tokens
Tony Stivala & Jeanette e Stivala née McLarty – Maltese Tokens a collection – €40

kompli…

bewsa
David Bezzina u MaryAnn Vella – Bewsa – €6

kompli…

ps
Victor Fenech – PS il-muża mħallta – €13

kompli…

fajza
John P. Portelli – Kulħadd barra Fajża – €14

kompli…

ritratt
Lorraine Galea – Ritratt bla Ħsieb – €13

kompli…

gabriel rokit
Rita Saliba – Gabriel u l-flok tar-Rokit – €6

kompli…

gabriel tikek
Rita Saliba – Tikek ta’ Gabriel – €6

kompli…

gabriel misluta
Rita Saliba – Gabriel irid Misluta – €6

kompli…

mabel
Sergio Grech – Mabel Strckland – €30

kompli…

ferdinando
Munro Leaf – L-Istorja ta’ Ferdinando – €6

kompli…

fl-Arena
Charles Briffa – Fl-Arena ta’ Moħħu – €25

kompli…

grajja
Charles Briffa – Il-Ġrajja wara l-Kelma – €35

kompli…

prezenza
Michael Cini – L-ewwel Preżenza – €13

kompli…

in-nannakola
Anthony Farrugia – In-nannakola u l-ħanfusa u stejjer oħra – €7

kompli…

why do
Jacob Burak – Why do smart people make stupid mistakes? – €25

kompli…

mewt go venezja
Thomas Mann – Mewt ġo Venezja – €13

kompli…

hjut
Rita Saliba – Ħjut – €13

kompli…

cisku
Joseph Ferriggi – Ġisku – €10

kompli…

cisju
Carlo O. D’Emanuele – Ċisju – €8

kompli…

salib it-toroq
Tonio Bonello – Salib it-Toroq – €20

kompli…

anton grasso
Anton Grasso – 40 sena ta’ waħx… u aktar – €30

kompli…

marija bint
Joseph Serracino – Marija Bint Sidor – €12

kompli…

cirasa
Rose Grech – Il-Bews bħaċ-Ċirasa – €12

kompli…

frascati
Therese Vella – Frascati – €12

kompli…

reluctant
Lou Drofenik – The Reluctant Healer – €14

kompli…

ghera
Gioele Galea – Għera – €12

kompli…

rota
Charlie Grima – Rota Roża – €12

kompli…

fittxni
Ġorg Borġ – Fittixni fl-Ilma Ġieri – €13

kompli…

xalpa
Carmel Conti – Ix-Xalpa Turkwas – Stejjer – €12

kompli…

lina
Lina Brockdorff – Minn Żmien l-Għerien – €12

kompli…

lina 2
Lina Brockdorff – Meta Traxxax ix-Xita – €13

kompli…

fittxni
Lina Brockdorff – Ladarba dar ir-Riħ – €13

kompli…

karlu
Audrey Friġġieri – Karlu l-Fatat Imqareb u Antonin l-Iżveljarin – €10

kompli…

tulipan
Joe Friġġieri – It-Tulipan l-iswed u drammi oħra – €12

kompli…

din kamillu
Giovannino Guareschi – Dun Kamillu u ż-żgħażagħ tal-lum – €12

kompli…

l-istar
Alfred Massa – L-Istar tal-Imgħoddi – €12

kompli…

lina
Lina Brockdorff – Madwar il-fuklar – €12

kompli…

perpheral
Edited by Giuseppe Schembri Bonaci | Nikki Petroni – Peripheral Alternatives to Rodin in Modern European Sculpture – €14

kompli…

INKONTRI
Prof John P. Portelli – Inkontri ta’ Kuljum – Skizzi – €14

kompli…

gentle breeze
Hector Scerri – The Gentle Breeze from the Peripheries – €14

kompli…

goal
Carmel Baldacchino – Goal vol 6 – €25

kompli…

hrejjef
Victor Fenech – Ħrejjef minn Esopu – €9

kompli…

IBEN ID-DELL
Helen Borg – Iben id-Dell vol 1 u vol 2 – €14 kull volum

kompli…

qawmien
Alfred Sant – Qawmien Tliet Drammi – €35

kompli…

la poete
Andrew Sciberras u Tarċisju Zarb – le Poete Mario Azzopardi – €15

kompli…

dizzjunarju
Charles Briffa – A Bilingual Dictionary of Translation Part1 – Part 2 – Part 3 – €60

kompli…

kalci
Carmel Scicluna – Il-Kalċi qiegħed Ifur – €13

kompli…

more sunday
Giuseppe Schembri Bonaci – More Sunday Thoughts on Art – €12

kompli…

il-hajjat
Rita Saliba – Il-Ħajjat tal-Istejjer – €10

kompli…

eddie
L-Avukat Eddie Fenech Adami – Bejn Storja u Miti – €35

kompli…

konvoj
Michael Cini – Konvoj il-Ġrajja li naf jiena biss! – €13

kompli…

thabbat
Gioele Galea – Tħabbat Xtaqtek – €13

kompli…

patatinu
Maria Ferriggi – Patatinu il-Ħmar ta’ Qalbu Tajba – €11

kompli…

emma
Victor Fenech – Emma il-Qamar u l-Fjuri Jitkellmu – €10

kompli…

l-ingwanti magici
Anabelle Azzopardi – L-Ingwanti Maġiċi – €9

kompli…

seher u shahar
Tony.C. Cutajar – is-Seħer u s-Sħaħar – €10

kompli…

xewqat tal-passa
John P.Portelli – Xewqat tal-Passa – Migrant Desires – €13

kompli…

blanzuni
Ġorġ Borg – Blanzuni Mbexxqa Stejjer u versi għat-tfal – €11

kompli…

genesi
Achille Mizzi – Ġenesi Poeżiji 2007 – 2016 – €13

kompli…

qabel taghmel ix-xita
John Buttigieg – Qabel tagħmel ix-Xita – €12

kompli…

muzicisti
Laurence Mizzi – Mużiċisti Mill-Qrib – €12

kompli…

tangerine
Audrey Friggieri – Tangerine Glow – €10

kompli…

mas-sbieh id-dlam
Wayne Farrugia – Mas-Sbieħ id-Dlam – €10

kompli…

Ir-Ragel Stramb
Salv Sammut – Ir-Raġel Stramb Milgħub minn Mara – €13

kompli…

love Inquisition
Lou Drofenik – Love in the Time of the Inquisition – €13

kompli…

vjola kulur
Ġorġ Peresso – Vjola l-kulur tal-Imħabba – €11

kompli…

Emilia
George A. Said – Zammit – Emilia it-Tfalja tal-Belt – €11

kompli…

castles and rockets
Nadia Bartolo – Castles and Rockets – €8

kompli…

damask
Rita Saliba – Damask – €12

kompli…

jarmuk
Stephen Lughermo – Jarmuk – €11

kompli…

trawmaturgu
Mark Anthony Fenech – It-Tawmaturgu – €15

kompli…

vaganzi
Alfred Massa – Vaganzi Sajfin – €12

kompli…

mfk 2
Patrick Sammut – Minn Fomm il-Kittieb Vol 2 – €20

kompli…

Lina dwett ghal zewg vjolini
Charlò Camilleri – L-Għanja tal-Imħabba mhux Maħbuba – Marija Maddalena de’ Pazzi- €13

kompli…

Lina dwett ghal zewg vjolini
Lina Brockdorff – Dwett għal Żewġ Vjolini – €11

kompli…

Lina taht is-swar
Lina Brockdorff – Taħt is-Swar tal-Imdina – €11

kompli…

Lina il barra
Lina Brockdorff – ’Il Barra mill-Isqaq – €11

kompli…

siparju.
Alfred Degabriele – Siparju. – €13

kompli…

one day
Jacob Burak – One day when I am younger – €20

kompli…

katrin
Joseph Serracino – Katrin tal-Birgu u Stejjer Oħra – €12

kompli…

who
Kenneth Wain – Who looks at the Sun anymore? – €30

kompli…

hsiebu
Charles Briffa – Ħsiebu Jsuqu – €20

kompli…

hin l-stejjer
Lina Brockdorff – Ħin l-Istejjer – €12

kompli…

avertan
Lawrenz Sammut – Moħbi Flimkien ma’ Kristu f’Alla – €14

kompli…

born in birkirkara
Charles Briffa – Born in Birkirkara – €20

kompli…

musbieh
Pawlu Chetcuti SJ – Musbieħ għal Riġlejja – €35

kompli…

Bejn storj u miti
Fr Hilary Tagliaferro – Bejn Storja u Miti – €25

kompli…

jien xi hadd
Paul P. Borg – …jiena xi ħadd… li nokrob mill-ġuf ta’ mara – €10

kompli…

ix-xitan
Mario Azzopardi – Ix-Xitan B’Denbu Aħmar u ħrejjef oħra għat-tfal u l-adolexxenti – €12

kompli…

filial 21
Hilary Spiteri – Filial Churches in Malta – €35
kompli…
whereever new ?
Naomi Gatt – Wherever could they be? – €12

kompli…

sigurd image new
Ġorġ Mallia – Sigurd and the Tree of Life – €12
kompli…
Skjava Fil-Ktajjen Tal-Imhabba
Michael Cini – Skjava fil-Ktajjen tal-Imħabba – €13

kompli…

l-istorja li rrakkuntat Nina
Audrey Friġġieri – L-Istorja li rrakkuntat Nina – €11

kompli…

il-Kavallier tac-Cinju
Tony C. Cutajar – Il-Kavallier taċ-Ċinju u Leġġendi Romantiċi Oħra – €11

kompli…

xemx sewda passiggieri muti
Tarċisju Zarb – Xemx. Sewda Passiġġieri Muti – Poeżiji u Poelinji – €14

kompli…

An Asylum for Mystics20
An Asylum For Mystic – €15

kompli…

Il-Qtar li nhobb
Il-Qtar li Nħobb – Poeżiji ta’ Jesmond Sharples – €13

kompli…

Achille Mizzi20
Andrew Sciberras – Achille Mizzi – Il-Werriet u s-Suċċessur Den Ta’ Dun Karm – €13

kompli…

il-Parrinu u stejjer ohra20
Sebastian Debono – Il-Parrinu u Stejjer Oħra – €11

kompli…

destin miktub20
Darren Agius – Destin Miktub – €10

kompli…

buli 20
Lorraine – Buli – €10

kompli…

bil-kliem Zvinat20
Andrew Sciberras – Bil-Kliem Żvinat ġo Ħoġri – €14

kompli…

weraq tal-fidda20
Rita Saliba – Weraq tal-Fidda Stejjer u Versi għat-Tfal – €10

kompli…

luke u rigal ta Santa Klaws20
Victor Fenech – Luke u r-Rigal ta’ Santa Klaws – €12

kompli…

tattwaggi20
Charlò Camilleri – Tattwaġġi Poeżija 1996-2016 – €12

kompli…

stejjer mill-bosk20
Patrick Sammut – Stejjer mill-Bosk u Mkejjen Oħra – €9

kompli…

web2
Il-Beatu Charles de Foucauld -€10

kompli…

web
Carmel S. Aquilina – Irġiel tat-Tiben u Żewġ Drammi Oħra – €30

kompli…

pellikan
Salv Sammut – Fid-Dell tal-Pellikan – €14

kompli…

giovanella
Tony C. Cutajar – Is-Sbejħa Giovanella – €10

kompli…

11 kmandament
Paul P. Borg – Il-Kmandament Numru Ħdax – €20

kompli…

Patatinu web
Maria Ferriggi – Patatinu – €10

kompli…

Sebbelliku web
Carmel G. Cauchi – Jean-Paul u Sebbelliku – €10

kompli…

Josef Gambin web
S. Debono – It-Tfittxija għall-Ġenwin ta’ Josef Gambin – €13

kompli…

Lady Chatterley web
D. H. Lawrence – Il-Maħbub ta’ Lady Chatterley – €14

kompli…

Uliedna rigal web
Drachma Parents’ Group – Uliedna Rigal – €10

kompli…

Serenades web
Lina Brockdorff – Serenades Amidst the Sirens – €13

kompli…

Bajtar tax xewk web
Karmenu Mallia – Bajtar tax-Xewk – €12

kompli…

EUS web
Jacqueline Mizzi – Esperjenza Unika, Sabrina – €11

kompli…

buffu
Rita Saliba – Il-Buffu l-Mistħi – €12

kompli…

amber alien
Rita Antoinette Borg – Amber Alien’s Pet Pursuit – €12

kompli…

anna tal-esseni
Emanuel J. Casingena – Anna tal-Esseni – €13

kompli…

shadows
Lillian Sciberras – Shadows in Penumbra – €11

kompli…

confectioner's daughter
Lou Drofenik – The Confectioner’s Daughter – €14

kompli…

in-nemmies
Charlotte Link – In-Nemmies – €16

kompli…

nirien
Carmel Scicluna – Nirien Ma Jsaħħnux – €13

kompli…

ghasfur tal-injam
Helen Borg – L-Għasfur tal-Injam – €11

kompli…

nisget il-hajja
Alfred Massa – Nisġet il-Ħajja – €12

kompli…

luciano
Lina Brockdorff – Luciano – €12

kompli…

jibda l-vjagg
Cyril Axelrod – U Jibda l-Vjaġġ – €15

kompli…

serafina
Carlo O. D’Emanuele – Is-Serafina tal-Funtana – €11

kompli…

goal 5
Carmel Baldacchino – Goal 5 – €25

kompli…

biennale
The Mdina Cathedral Contemporary Art Biennale 2015 – €40

kompli…

admirals
Michael Galea – Admirals of the Sovereign Military Hospitaller Order of St John – €25

kompli…

l-ghorfa
Victor Fenech – L-Għorfa f’Tarf l-Irdum – €12

kompli…

ding dong
Charles Flores – Il-Lingwa tad-Ding Dong – €12

kompli…

ganado new
L-Avukat Herbert Ganado – Bejn Storja u Miti 3 – €25

kompli…

books28-4
Michael Cini – Ix-Xafra tad-Destin – €13

kompli…

books28-3
Mark Cauchi u Simon Mercieca – Vetustior Glorior – €25

kompli…

books28-2
John Buchan – Id-39 Tarġa – €12

kompli…

haddiema
Carmel Scicluna – Il-Ħaddiema ta’ Miss Wilma – €13

kompli…

gorg
Ġorġ l-Arloġġ – Audrey Friggieri – €9

kompli…

naffar
Rita Saliba – In-Naffar li Xtaq Itir – €9

kompli…

bla qiegh
Joe P. Galea – Bla Qiegħ – €12

kompli…

differenti
Lorraine Galea – Jien, bħalek. Differenti. – €14

kompli…

traduzzjoni
Charles Briffa – Aspetti tat-Traduzzjoni Maltija – €40

kompli…

imsiebah
Alfred Degabriele – Imsiebaħ – €12

kompli…

furban 3
Sebastian Debono – Il-Furban Malti El Sakr iżur il-Karibew – €13

kompli…

fwieha
Lina Brockdorff – Mal-Fwieħa tal-Ward – €12

kompli…

cpar
Ġorġ Peresso – It-Tfajla li Ġiet miċ-Ċpar – €13

kompli…

inkwatru
Tony C. Cutajar – Inkwatru Misterjuż – €10

kompli…

laurent ropa
Roderick (Rigu) Bovingdon – Laurent Ropà – €12

kompli…

artisti
Laurence Mizzi – Artisti mill-Qrib – €12

kompli…

esperjenza
Jacqueline Mizzi – Esperjenza Unika, Love – €11

kompli…

x'ahna smart
Stephen Lughermo – X’Aħna Smart – €7

kompli…

xbihat new
Salv Sammut – Xbihat fuq it-Tila – €12

kompli…

malik
Tony C. Cutajar – Malik-Marku – €9

kompli…

katrina
Lina Brockdorff – Katrina – €11

kompli…

l-ahhar vjagg
Richard Attard – L-Aħħar Vjaġġ – €10

kompli…

her way
Ingrid Zerafa – Her Way – €25

kompli…

frekwenzi msikkta
Tyrone Grima, Justin Schembri – Frekwenzi Msikkta – €12

kompli…

colonial
John Chircop – Colonial Encounters – €25

kompli…

eternita
Paul Borg – Eternità – €25

kompli…

alexandra book
Vincent Scerri – Alexandra – €11

kompli…

ahfirli natasha book
Sergei Kourdakov – Aħfirli Natasha – €12

kompli…

f'halq il-lupu
Carmel Scicluna – F’Ħalq il-Lupu – €12

kompli…

book goal
Carmel Baldacchino – Goal 4 – €25

kompli…

blonde
Federica Brunini – The Blonde Formula – €12

kompli…

insan
Edgar Formosa – Insaniam €12

kompli…

dlielha
Ġorġ Peresso – Il-Mara ta’ Dlielha Twil – €10

kompli…

malta
Victor Fenech – Malta Poema Viżiva – €25

kompli…

carm
Paul P. Borg – …maqful fil-ħabs ta’ ġbini… Il-Poeta ta’ tbatija Carmel Attard – €35

kompli…

mons
Monsinjur Victor Grech – Bejn Storja u Miti – €25

 

kompli…

epistoli
Mario Azzopardi – Epistoli mid-Deżert – €13

kompli…

ostag
Tony C. Cutajar – Ostaġġ tat-Tielet Reich – €13

kompli…

fomm
Patrick Sammut- Minn Fomm il-Kittieb – €13
kompli…
shos
Giuseppe Schembri Bonaci – Shostakovich, Britten, Stravinsky and the Painters in between: 1936 – €15

kompli…

stor
L-Istorja Tiegħi – Darren Agius – €8

kompli…

djarju
Id-Djarju ta’ Darba f’Sena – Lorraine Galea – €8

kompli…

fer
Carmel Scicluna – Feruti – €10

kompli…

mejt
Anton Grasso – Mejt – €10

kompli…

zef
Carlo O. D’Emanuele – Iż-Żeffiena tal-Kerubini – €10

kompli…

tem
Charles Briffa – Temenos – €13

kompli…

prez
Michael Cini – Preżenza – €10

kompli…

sakr
Sebastian Debono – Il-Furban Malti El Sakr u l-Assedju tal-1551 – €12

kompli…

xitan
Tony C. Cutajar – Ix-Xitan iz-Zopp – €10

kompli…

ghog
Tony C. Cutajar – L-Għoġol tad-Deheb – €8

kompli…

sati
Rita Saliba – Satin – €11

kompli…

nimb
Kardinal Roger Etchegaray – Nimbotta ‘l quddiem bħal ħmar – €20

kompli…

vapu
Alfred Cassar – Vapur tal-Karti – €13

kompli…

dija
Salv Sammut – Dijaspori – €13

kompli…

skjav
Audrey Friggieri – L-iskjav ta’ Isabel – €12

kompli…

kum
Carmel Scicluna – Il-Kummidjanti tal-Parlament – €13

kompli…

dinja
Ramon Zammit – L-Istorja tat-Tazza tad-Dinja – €40

kompli…

ang
Carlo O. D’Emanuele – L-Anġlu tal-Lament – €10

kompli…

kles
Lilian Sciberras – Klessidra – €10

kompli…

kan
Eman Bonnici – Il-Kanuni ta’ Navarone – €10

kompli…

goall
Carmel Baldacchino – GOAL Vol 3 – €25

kompli…

vergni sagri
Mario Azzopardi – Verġni Sagri, Demonji u Boloħ għal Alla – €25

kompli…

Bep
Tyrone Grima – BEP – €13

kompli…

tattoo
Andre Mangion – Tattoo – €10

kompli…

ir-ragel invizibbli
Eman Bonnici – Ir-Raġel Inviżibbli – €9

kompli…

passju taht ix-xita
Karl Schembri – Passju taħt ix-Xita – €12

kompli…

ix-xabla leggendarja
Richard Attard – Ix-Xabla Leġġendarja – €11

kompli…

L-etna titmashan
Sebastian Debono – L-Etna Titmasħan – €13

kompli…

Genn
Anton Grasso – Ġenn – €12

kompli…

rakkonti inkontri
Victor Fenech – Rakkonti Inkontri – €10

kompli…

il-werrieta tar-rih
Gorg Peresso – Il-Werrieta tar-Riħ – €12

kompli…

qarcilla
Conrad Fenech – Dun Feliċ Demarco u l-Qarċilla fil-Karnival tal-1760 – €15

kompli…

paulo freire
Carmel borg – l-edukazzjoni hi Politika: Paulo Freire – €20

kompli…

il-kennies tal-genna
Tony Cassar Darien – Il-Kennies tal-Ġenna – €10

kompli…

john sciberras jirrakkonta
Tony Sciberras – John Sciberras Jirrakkonta – €10

kompli…

budulienko
Jozef Jan Matejka – Budulienko – €8

kompli…

my angel
Helen Mifsud Bonnici – My Angel – €10

kompli…

_0029_Vector Smart Object
Charles Briffa – Stejjer għall-Ħadd

kompli…

_0001_Vector Smart Object
A.N. Welsh – The Qwegs

kompli…

_0002_Vector Smart Object
Vincent Vella – Slippery Steps: A Maltese Odyssey

kompli…

_0003_Vector Smart Object
Marjorie Trusted, Giuseppe Schembri Bonaci – Two Artists, Velazquez-Picasso: Las Meninas

kompli…

_0004_Vector Smart Object
Giuseppe Schembri Bonaci Sarah Moulden – Antonio Sciortino and the British Academy of Fine Arts in Rome

kompli…

_0005_Vector Smart Object
Giuseppe Schembri Bonaci – Apap, Cremona and St Paul

kompli…

_0006_Vector Smart Object
Giuseppe Schembri Bonaci – Anton Agius and Gothic Social Realism

kompli…

_0007_Vector Smart Object
Marcel Pagnol – Il-Glorja ta’ Missieri

kompli…

_0008_Vector Smart Object
Schembri Justin, Tyron Grima – Frekwenzi Ħiemda

kompli…

_0009_Vector Smart Object
Ġorġ Peresso – Meta l-Ħarifa Tiskot

kompli…

_0013_Vector Smart Object
Duminku Mintoff: Bejn Storja u Miti

kompli…

_0010_Vector Smart Object
Ġorġ Peresso – Imħabba Buffa

kompli…

_0011_Vector Smart Object
Albert Marshall – Jumping Puddles

kompli…

_0012_Vector Smart Object
Albert Marshall et al – Battuti għal Inżul ix-Xemx

kompli…

_0014_Vector Smart Object
Anton Grasso – Qrusa

kompli…

_0015_Vector Smart Object
Anton Grasso – Inċens

kompli…

_0016_Vector Smart Object
Anton Grasso – Il-Kittieb

kompli…

_0017_Vector Smart Object
Anton Grasso – Ħurrieq

kompli…

_0020_Vector Smart Object
Sergio Grech – Il-Lejl tal-Irġulija

kompli…

_0021_Vector Smart Object
Edgar – Formosa Anastasia

kompli…

_0022_Vector Smart Object
Edgar Formosa – Tikk… Tokk… Is-Sagħtejn

kompli…

_0023_Vector Smart Object
Charles Flores – Arloġġ ta’ Darba

kompli…

_0024_Vector Smart Object
Victor Fenech – Spring Rain/Winter Blues: Poems, Prosepoems

kompli…

_0025_Vector Smart Object
Victor Fenech – Ix-Xitwa ta’ Wara s-Sjuf

kompli…

_0026_Vector Smart Object
Karmenu Duca – Għaxar Snin il-Ħabs

kompli…

_0027_Vector Smart Object
John Chricop (ed) – Revisiting Labour History

kompli…

zmien fuq sider Malta
Briffa Charles, Angela Briffa – Iż-Żmien fuq Sider Malta

kompli…

_0030_Vector Smart Object
Lorenzo Milani: Bejn Ilbieraħ u Llum – Carmel Borg (ed)

kompli…

book prese2t
Vampir u Rakkonti Opra – Mario Azzopardi

kompli…

book preset
Skizzi tal-Karnival: Poesaġġi 2005-2010 – Mario Azzopardi

kompli…

fabbrika tal-marjunetti
Il-Fabrikant tal- Marjunetti – Mario Azzopardi

kompli…

fredu
Perspettivi/Perspectives – Alfred Sant

kompli…

ragel ta' wahdu
Ir-Raġel ta’ Waħdu – Ġorġ Peresso

kompli…

lawrence
Laurence Mizzi – Mill-Arkivju ta’ Ħajti

kompli…