Untitled Document
Briffa Charles, Angela Briffa – Iż-Żmien fuq Sider Malta

Juri l-għeruq, it-tnissil, u l-iżvilupp tal-ħsieb letterarju Malti. Inħarsu lejn l-istorja ħalli naraw ilqafas li fiha l-letteratura fil-ġrajja storika u lingwistika tal-gżejjer. 256pp

zmien fuq sider Malta
Untitled Document