Untitled Document
Victor Fenech – Ix-Xitwa ta’ Wara s-Sjuf

Erba’ ħbieb jiltaqgħu u jiftakkru l-praspar ta’ tfulithom u t-tqanqil sesswali ta’ żgħożithom fi żmien meta f’Malta kien hawn ferment politiku qawwi. 123pp

_0025_Vector Smart Object
Untitled Document