Untitled Document
Patrick Sammut – Minn Fomm il-Kittieb Vol 2 – €20

Il-qarrej jiltaqa’ wiċċ imb wiċċ ma’ aktar minn kittieb
u poeta Malti, parti kbira minnhom għadhom jiktbu
fil-preżent. Kif bdew jiktbu? Fejn għexu fl-imgħoddi,
x’jiftakru minn dan, x’ħalla l-ikbar marka fuqhom,
u fejn jgħixu llum? Min huma dawk il-kittieba li qed
jiktbu lil hinn minn xtutna? Liema huma l-ħwejjeġ
li jispirawhom biex jiktbu? X’jagħmlu bħala xogħol u kif
jgħaddu l-ħin ħieles tagħhom? X’jaħsbu dwar kwistjonijiet kontemporanji partikolari?
L-intervistatur fi djalogu informali mal-intervistat jikxef dan kollu.

•  Ġino Lombardi  •  Charles Magro  •  Carmel Mallia  •  John Mallia
•  Alfred Massa  •  Pierre J. Mejlak  •  George Mercieca  •  Charles Mifsud
•  Immanuel Mifsud  •  Maurice Mifsud Bonnici  •  Achille Mizzi
•  Mark Montebello  •  Walid Nabhan  •  Therese Pace  •  Alfred Palma
•  Vincenzo Maria Pellegrini  •  Ġorġ Peresso  •  Yana Psaila
•  George Said-Zammit  •  Joe Saliba  •  Marlene Saliba  •   Paul Saliba
•  Rita Saliba  •  Anton Sammut  •   Frans Sammut  •  Mark A. Sammut
•  Salv Sammut  •  Victor Sammut  •  Alfred Sant  •  Vanni Sant
•  Carmel Scicluna  •  Andrew Sciberras  •  Anselm Sciberras
•  Joseph C. Sciberras  •  Joseph Sciberras  •  Lillian Sciberras  •  Omar Seguna
•  Charles B. Spiteri  •  Hilary Spiteri  •  Lino Spiteri  •  Edmund Teuma
•  Joseph P. Vella  •  Kenneth Vella  •  Mark Vella  •  Kelinu Vella Haber
•  Paul Zahra  •  Trevor Żahra  •  Frank Zammit  •  Marcel Zammit Marmarà
•  Joe Zammit Tabona  •  Tarċisju Zarb  •  Nazzarenu Zerafa
mfk 2
Untitled Document