Untitled Document
George A. Said – Zammit – Emilia it-Tfalja tal-Belt – €11

Emilia – It-Tfajla tal- Belt huwa rumanz storiku-soċjali li jirrakkonta storja ta’ mħabba fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Kienu żminijiet diffiċli għall-Gżejjer Maltin mhux biss għax din il-gwerra ġabet magħha l-qerda ta’ ħafna djar u bini f’diversi bliet u rħula, iżda wkoll il-mewt ta’ ħafna nies innoċenti: nisa li tilfu traġikament lil żwieġhom jew lil uliedhom, u wlied li tilfu lill-ġenituri tagħhom. Ir-rumanz jittratta b’mod partikolari l-ħajja tan-nies komuni fil-Belt Valletta u jirreferi għall-ħajja diffiċli li ħafna familji f’din il-belt kellhom jgħixu fi żmien hekk imqalleb u diffiċli. Iżda, minkejja dawn il-mumenti diffiċli, naraw kif Emilia tibqa’ soda fl-imħabba tagħha lejn il-persuna li tant ħabbet fiż-żgħożija tagħha. It-traġedji li għaddiet minnhom Emilia żammew bla mittiefsa l-fidi tagħha u t-tama tagħha fil-ġejjieni.

 

Emilia
Untitled Document