Untitled Document
Audrey Friggieri – Tangerine Glow – €10

Riedet toħroġ, riedet tidħak u tiċċajta mal-ħbieb, riedet tilbes ħwejjeġ sbieħ u tidher sabiħa, imma kien hemm gwardjana ssakkrilha ċ-ċella, tiftaħhielha biss meta trid hi. Lilian ma kenitx tista’ tifhem għalfejn, kif il-familja tagħha kienet differenti, għalfejn kellha ssofri daqshekk, u għaliex ma kien hemm ħniena mkien. Il-lejl kien jaqa’ bħal barka. L-irqad kien iqassar il-ġurnata monotona, u l-għada kien jisbaħ jum ġdid, mimli possibbiltajiet. Almenu hekk kienet tittama Lilian. Forsi kienet se tiġri xi ħaġa differenti, min jaf? Forsi tiskopri xi sigriet li kien jispjega kollox, jirnexxilha taħrab, tkun ma’ Simon u tibda tgħix, fl-aħħar. Forsi.

tangerine
Untitled Document