Untitled Document
Gioele Galea – Tħabbat Xtaqtek – €13

Meta l-art tisfronda taħtu,
ma jkunx fil-baħħ li jinbela’
imma fil-Misteru.

 

B’leħen intimu u sottili għall-aħħar,
dan id-djarju jbexxaq bieb
fuq vjaġġ lejn il-qalba ta’ solitudni
mgħajxa fl-għatx għall-Assolut.

thabbat
Untitled Document