Untitled Document
Alfred Massa – L-Istar tal-Imgħoddi – €12

kienet ġrajja ta’ għajb u stmellija; ġrajja li għalkemm għaddew 50 sena minn fuqha, xorta waħda għadha u tibqa’ titqies tebgħa sewda fl-istorja tad-dinja. Dan il-ktieb jiġbor fih rakkont ta’ żewġ tobba Maltin li marru jqattgħu vaganza fiċ-Ċekoslovakkja u nqabdu hemm meta t-tankijiet tal-qawwiet Bulgari, Ungeriżi, Ġermaniżi tal-Lvant u Sovjetiċi daħlu jinvadu lil dan il-pajjiż.  It-tobba Bondin u Cassar kellhom jgħaddu minn diversi esperjenzi. Nina, tfajla minn Praga, serqet qalb wieħed minnhom u b’hekk il-miġja tagħhom lura lejn il-ħelsien saret iżjed diffiċli. Barra minn paġni ta’ mħabba, avventura, tiġrib, ferħ u niket, L-ISTAR TAL-IMGĦODDI jirrakkonta b’mod dettaljat u eżatt  il-kalvarju li għadda minnu l-poplu Ċekoslovakk f’Awwissu 1968.

l-istar
Untitled Document