Untitled Document
Carmel Conti – Ix-Xalpa Turkwas – Stejjer – €12

Stejjer qosra li jgħinuk titbissem ftit, oħrajn jissorprenduk,
u forsi jġegħluk titħaseb ukoll, fosthom:

 • L-erbat iħbieb waqfu ħa jaraw, għax ta’ quddiem
  kien se jitgerbeb f’xi ħaġa. Meta dak niżel
  għarkupptejh biex jara x’kienet,
  inħasdu waħda sew.
 • Tliet affarijiet kelli komuni maz-ziju;
  waħda minnhom ma jafha ħadd.
 • Min u għalfejn kien qed jibgħatli dawk
  l-inviloppi misterjużi kull ġimgħa?
 • Xi jkun għaddej minn taħt waqt logħba karti
  bejn erbgħa kull nhar ta’ Sibt?
 • L-okkażjoni biex niftaħ it-tielet kexxun damet
  biex ġietni. Meta ftaħtu, sibt dak li qatt ma stennejt.
 • Iz-ziju kien ta kelma lil ommi li se jieħu ħsiebna hu,
  anki sal-mewt. U kelmtu żammha.
 • Xi jkun dak iż-żaqżiq, taħbit u tisbit
  fl-appartament ta’ fuqna kważi kuljum billejl?
 • Kont ili nixtieq dal-ktieb mindu ordnawlna
  ma naqrawhx. Imma kif se nakkwistah?
 • Kif jista’ jkun filli ma jafx jieħu l-iċken deċiżjoni u
  f’daqqa waħda sar kapaċi jaqtagħhom f’radda ta’ salib?
 • Inħsadt b’dak li rajt fir-ritratt, aktar u aktar
  meta dawwartu u qrajt il-kitba fuq wara.
xalpa
Untitled Document