Untitled Document
Rose Grech – Il-Bews bħaċ-Ċirasa – €12

Derek ma kienx jemmen fl-imħabba. Anzi kien jirredikolaha u jwaqqagħha għaċ-ċajt. Wara l-mewt ta’ ommu, biex mingħalih jivvendika ruħu mid-dinja, jagħtiha għat-tbaħrid, fejn it-tfajliet kienu faċilment jaqgħu fix-xibka tiegħu. Minkejja l-pariri u t-twissijiet ta’ ħabibu Thomas, Derek kompla jogħdos sakemm fl-aħħar sab il-qiegħ. Kif kien se jirnexxilu jeħles mis-saram li bir-ras iebsa li kellu sab ruħu fih? Ir-rabja għall-infedeltà ta’ missieru ma’ ommu, wara mewtha, żbruffat qisha vulkan waqt li kompliet tbejjet f’qalbu antipatija kbira lejh. X’se jżommu milli jkompli jfittex it-tfajla ta’ qalbu? Fiex tidħol il-ġustizzja? X’ġiegħel lil Derek jieħu l-liġi b’idejh?

cirasa
Untitled Document