Untitled Document
Joseph Serracino – Marija Bint Sidor – €12

Marija Bint Sidor hi waħda mill-istejjer li nsibu f’din il-ġabra ta’ novelli ta’ Joseph Serracino, li huma minsuġin mit-tiġrib tal-ħajja, fejn il-protoganisti tagħhom, bnedmin tad-demm u l-laħam bħalna, jgħaddu mill-prova tal-ħajja li ħafna drabi tkun iebsa ħafna u tħalli warajha l-weġgħat tagħha. Stejjer oħra f’din il-ġabra li fihom tinħass ħafna l-qawwa tal-imħabba, il-ħaqq tal-ġustizzja, il-paċi u s-sliem li ġġib magħha l-maħfra sinċiera huma: L-Eku tal-Imgħoddi, Is-Sigriet, Ir-Ritratt, Iż-żewġt Iħbieb u L-Għira.

marija bint
Untitled Document