Untitled Document
Sergio Grech – Mabel Strckland – €30

 

Bejn Storja u Miti

Fl-1989, fost l-oħrajn, il-Perit Duminku Mintoff f’intervent fil-Kamra tad-Deputati rrefera għal Mabel Strickland. Sostna li hi “ġġieldet għall-Imperu (Ingliż), ratu jintemm, jisfaxxa … iġġieldet għall-Partit tagħha, l-istess. Ma ridtx inkun xagħra f’ġisimha kif għexet din il-mara, għaliex ħajjitha ħajja traġika … Spiċċat biex missierha ġie skumnikat ukoll. It-traġedji kollha kellha din. Il-veru li fejn tmiss kien jaqa’ l-għawġ!” Eżattament, x’kienet tirrappreżenta Mabel Strickland? U, fuq kollox, lil min kienet tirrappreżenta? Hawnhekk qed ikun ippubblikat volum komprensiv dwarha u dwar l-impatt tagħha, jekk eżista, fil-kwadru tal-istorja nazzjonali.   

 

mabel
Untitled Document