Untitled Document
Kav. Joseph M. Spiteri Audibert – L-Erwieħ tal-Gżejjer Maltin u lil hinn minnhom – €15

F’dan il-ktieb issib ġabra ta’ stejjer ‘tal-erwieħ’ u fatti strambi li ġew irrakkontati lili minn diversi nies. Xi wħud minn dawn kienu missieri, ħutu, ħbieb u kollegi tiegħi. Imbagħad kien hemm xi esperjenzi li ġarrabt jien stess. Saħansitra, sibt affarijiet li qatt ma bsart li kienu jeżistu, li kieku ma kienx għar-riċerka li għamilt fuq xi ġrajjiet li seħħew matul iż-żmien u li llum jagħmlu parti mill-Istorja tagħna, bħall-ġrajja tal-Porvlista jew tal-Kavallier ta’ Manoel Island u ħafna oħrajn. Xi wħud mill-istejjer smajthom wara l-insistenza li għamilt jien stess biex jgħiduhomli. Kieku le, kienu jibqgħu mistura u kienu jintilfu, bħalma ntilfu ħafna stejjer oħrajn bħalhom. Il-fatt jibqa’ li hawn min jemmen u hawn min ma jemminx fl-eżistenza tal-erwieħ, imma l-fatt li ma temminx fihom ma jfissirx li ma jeżistux!…

erwieh
Untitled Document