Untitled Document
Mario Cardona – Fuq Kaxxa tal-Birra Rasha ‘l Isfel – €10

Ħafna minn dak li jiġbidni lejn il-poeżija ta’ Mario Cardona jinsab fil-ħila tiegħu li jitkellem dwar it-temi l-kbar tal-ħajja u l-mewt, l-ambjent, l-inġustizzja soċjali, l-edukazzjoni formali u informali, u l-politika, mingħajr ma jinsa li l-isfida ewlenija tal-poeżija tinsab fit-tħaddim u l-organizzazzjoni f’dinja għaliha tal-kelma u tal-ħoss, il-materja prima ta’ kull letteratura.

Adrian Grima

KAXXA
Untitled Document