Untitled Document
Sergio Grasso – In-Natura Tibki – €14

Fit-tieni ktieb tiegħu, Sergio Grasso jmiss ftit mill-ħrejjef
tan-natura li spiss jaraha tibki.

Id-dubji ħorox li jafu jnisslu ċerti ħlejqiet huma prominenti f’kitbietu u jipprova jifhem għala joqtlu la mhumiex bnedmin. Jispikkaw ukoll il-karba u l-weġgħat tal-umanità, li tbati għaliex moħħha ta’ spiss jilgħab il-parti tal-għadu.

F’dan il-ktieb jidher ukoll ċar il-fatt li n-natura tkun ħafna aktar mistrieħa mingħajr indħil il-bniedem.

Grasso juri li jifhem il-ħdura tal-bniedem minħabba li jarah mixtieq għall-qerda, iżda dan hu biss aċċettat sakemm imiss bnedmin oħra.

L-awtur jitlef ir-raġuni kif jintmess tip ieħor ta’ annimal u dan iwassal għal vjaġġ li jdarras u li qatt ma jkun mistenni.

sergio grasso
Untitled Document