Untitled Document
Salv Sammut – Sister Clara il-Mara Midinba – €13

Min jista’ jifhem kif abbuż fit-tfulija jista’ jbiddel ħlejqa f’żewġ personalitajiet differenti: mara midinba u soru altruwista; mara li tħobb sesswalment b’għira li twassal għal att kodard, u soru li tikkastiga lil ġisimha b’mod aħrax biex titnaddaf minn ħtijietha u twettaq l-aktar att altruwista? Din hi ġrajja romantika u traġika ta’ mħabba ġenwina, emozzjoni mqanqla, għira għamja, ħbiberija sinċiera u tama ġdida.

Dan huwa rumanz li fih jintwerew id-dgħufija u l-kobor tal-ħlejqiet umani fit-tajjeb u fil-ħażin, fil-waqgħat u fil-qawmien tagħhom.

sister clara
Untitled Document