Untitled Document
Carmel Scicluna – L-Ambjent li qeridna – Poeżiji (2017-2020) – €13

“Carmel Scicluna has established himself as a powerful poet who has heavy-weight literary admirers.”
DR PAUL XUEREB

“Scicluna hu poeta surrealist b’poeżija erudita li tissieħeb ma’ kultura għolja.”
PROF. CHARLES BRIFFA

 

Min jien insaqsi w hawn isfel x’qed nagħmel;
għaliex hemm fuq jeżisti w fejn hu posti.
L-għasafar iħarsu qatt ma jweġbuni.
Niċċassa kemm niċċassa lejn is-sema
ħadd minn fuq ma jitwebbel ikellimni.
U s-sema pariġġ ħajti u l-għasafar.

l-ambjent
Untitled Document