Untitled Document
Gioele Galea – In-Nar għandu Isem – €13

 
Kienet lin-nar
l-ewwel talba li qatt għamel.
Snin wara,
kien in-nar li ħadlu l-menti.

Dan hu r-rakkont
ta’ żagħżugħ
li l-ħajja afha sa mill-bidu
ġibda waħda
lejn xifer l-irdum.

nar ghandu isem
Untitled Document