Untitled Document
Richard Attard – Ix-Xabla Leġġendarja – €11

Ħafna Maltin jargumentaw li x-xabla ta’ La Valette għandha tinġieb lura mil-Louvre … imma persuna waħda tridha lura, akkost ta’ kollox….

 

Fis-sena 1798, Napuljun seraq minn Malta bosta teżori imprezzabbli. Fosthom kien hemm ix-xabla u l-istallett mogħtijin mir-Re Filippu II ta’ Spanja lill-Gran Mastru Jean de La Vallette. Ix-xabla baqgħet tinżamm għall-wiri fil-mużew famuż Louvre … sakemm jinħema komplott biex tinġieb lura Malta. Min ikun wara dan kollu? Jirnexxilha tinġieb lura u, fuq kollox, tibqa’ hawn?

ix-xabla leggendarja
Untitled Document