Untitled Document
Richard Attard – L-Aħħar Vjaġġ – €10

Meta jien u sħabi tal-Kulleġġ ġejna biex niktbu dwar il-ferrovija ta’ Malta, li waqfet taħdem fil-bidu tas-snin tletin, qatt m’għaddielna minn moħħna li kien se jirnexxielna ngħixu r-realta ta’ dak iż-żmien b’mod mill-iktar drammatiku. Wisq iktar, li ħabibti kienet se ssir tħobb lil xi ħadd li għex dakinhar! Dak li għaddejna minnu bidlilna ħajjitna għal dejjem!

l-ahhar vjagg
Untitled Document