Untitled Document
Alfred Degabriele – Imsiebaħ – €12

Il-ġabra ta’ poeżiji ta’ dan il-ktieb hija mifruxa fuq għadd ta’ snin li, fl-istess ħin, il-poeta qiegħed ikompli mal-ktieb li kien ħareġ xi snin ilu. B’għajnejn li josservaw il-ħajja, ma jaħmilx iħalli dawn il-ġrajjiet jintilfu. Maż-żmien li dejjem jinbidel aħna qegħdin ninbidlu wkoll: għalih jinbidel l-istil jew dawk is-suġġetti tematiċi li kienu jinfluwenzawh l-aktar. Forsi tinbidel l-aktar l-introspezzjoni li biha issa huwa jħares lejn il-ħajja. Il-poeta, bħal kulħadd, jibqa’ jħares lejn il-madwar u lejn il-bogħod li jifirdu. Bħal kulħadd, iħoss it-tqanqiliet ġo qalbu jew il-mewġiet li xi darba kienu ssawru f’ruħu. Bħal kull poeta, ma ma jħallihomx jintilfu. Għalih dawn huma bħal madumiet bil-mużajk li fasslu u bnew ħajtu.

imsiebah
Untitled Document