Untitled Document
Michael Cini – Ix-Xafra tad-Destin – €13

Jekk tazzarda tgħix imqar għal ftit ħin fi żmien il-ħbit mill-furbani u l-ħtif tal-iskjavi… Jekk tixtieq tieħu sehem fil-qlubija li ntweriet fl-Assedju l-Kbir ta’ Malta… Jekk titħajjar idduq l-imħabba u l-passjoni li taf toffri l-qalb beżgħana ta’ tfajla Maltija li, x’aktarx li l-għada stess tkun tilfet lill-maħbub tagħha għal dejjem…

Allura nistiednek tidħol f’dan ir-rakkont li minn fuq is-swar tal-Imdina, iniżżlek fil-passaġġi sigrieti ta’ din il-belt antika, irikkbek magħna fuq iż-żwiemel tal-Kavallerija tal-Ordni, u jtik l-opportunità li tieħu sehem inti wkoll fit-taqbid qalil li bosta drabi konna nieħdu sehem fih aħna.

Ma ddumx ma tinduna li d-diwi tal-isparar u r-riħa tad-dħaħen tal-porvli, flimkien mal-ħsejjes tal-azzar tax-xwabel u t-tqawqib sfrenat taż-żwiemel, ikunu wassluk f’nofs battalja ħarxa… li ma tafx jekk hix ser tkun l-aħħar waħda li dħalt tissielet fiha…

 

 

 

 

books28-4
Untitled Document