Untitled Document
Carlo O. D’Emanuele – Is-Serafina tal-Funtana – €11

Alba

Alba għexet fil-ftuħ, għexet mar-ritmu tal-mużika, u għexet tisma’ l-vuċi ta’ dik li rabbietha tirrakkuntalha l-istejjer imsaħħra ta’ siġar jippjanaw attakki kontra l-konkrit, fjuri li jmorru għall-gwerra biex jiksbu l-paċi dejjiema, il-ħaxix li jgħatti kull binja li teżisti biex id-dinja terġa’ tkun tan-natura u n-natura tkun rebbieħa.

Alba trabbiet qalb dawn l-istejjer li kienu jsaħħruha u jħallulha togħma bnina ta’ ħajja ġusta. Flimkien ma’ dawn l-istejjer żdiedu oħrajn dwar is-serafini tal-funtana li jieħdu l-ħajja hekk kif tmiss l-ilma hu u jġelben għal ġol-vaż. U hi kellha vantaġġ. Setgħet timmaġina dak li trid fid-dlam li kienet tgħix fih. 

Kienet tara forom li aħna qatt ma rajna f’kuluri li għad irridu ngħixu. U t-trobbija tagħha kienet waħda sabiħa. 

U nista’ nibqa’ nirrakkonta ġrajjiet Alba u nimla erba’ volumi ħoxnin daqs enċiklopedija, u persważ li ħadd mhu ħa jiddejjaq jaqrahom, imma dan il-kapitlu qatt ma nista’ nispiċċah. Qatt ma nista’ ngħidilkom kif kienet il-bidla tagħha minn tifla ċkejkna għal tfajla mill-isbaħ. U ma nistax nirrakkontalkom ġrajjiet imħabbitha hi u miexja l-passaġġi tal-ħajja, taqsam qlub il-ġuvintur u l-irġiel li spiċċaw jissaħħru wara l-ġmiel tagħha. 

Ma nistax. Għax Alba qatt ma kibret. 

Alba mietet tifla.

serafina
Untitled Document