Untitled Document
Helen Borg – L-Għasfur tal-Injam – €11

Ponzju ħass mażra titneħħa minn m’għonqu.
Għall-ewwel darba f’ħajtu ħassu qed jistrieħ.
Waqt li dawwar dirgħajh madwar Claudia,
ħares lejn ir-raġel li kien salvah u qallu, “Tlaqna!”

Isem magħruf madwar id-dinja,
l-iktar għax skont l-istorja kien bla saħħa…
ħasel idejh f’wiċċ il-biża’.
Ħati mingħajr ġuri ta’ qtil innoċenti.
Sa daħal fil-Kredu mingħajr biss kellu fidi.
Dan hu Pilatu!

… jew?

ghasfur tal-injam
Untitled Document