Untitled Document
Ir-Raġel ta’ Waħdu – Ġorġ Peresso

Attur irtirat isib fil-qaddejja tiegħu ħila u xewqa li ssir attriċi. Jibda jgħallimha tkun attriçi u jwiegħdha li jiktbilha dramm. Imma fejn kienet se twassalhom din il-ġibda li kellhom lejn id-drama u fl-aħħar lejn xulxin? 223pp

ragel ta' wahdu
Untitled Document