Untitled Document
Carmel G. Cauchi – Jean-Paul u Sebbelliku – €10

Sebbelliku huwa ġenju dħuli li jitħabbeb  ma’ Jean-Paul b’mod mhux tas-soltu. Għall-ewwel jibda jidhirlu u jkellmu direttament permezz tal-internet minn fuq l-iskrin tal-laptop u tal-ismartphone. Aktar tard, jibda jiltaqa’ miegħu personalment.

Fl-ewwel laqgħat Jean-Paul donnu jibża’ minn Sebbelliku minħabba d-dehra stramba tiegħu u l-fatt li l-ġenju jaf ħafna dwaru. Imma mbagħad isiru ħbieb kbar.

Il-ġenju jgħid lil Jean-Paul li huwa jaf bix-xewqa sigrieta li għandu u lest li jgħinu jaqta’ din ix-xewqa kbira. Imma l-ewwel iridu jgħaddu flimkien minn bosta avventuri x’aktarx strambi. 

Fil-kamra ta’ Jean-Paul ikun hemm armarju fil-ħajt li soltu jerfgħu fih xi ħwejjeġ u oġġetti oħra li ma jkunux jintużaw, imma meta Sebbelliku jgħid lil Jean-Paul jiftħu dan isib indana taraġ li tiżbokka fi Triq ix-Xaradi. Jean-Paul jinżel jimxi tul din it-triq u tibda sensiela ta’ avventuri u problemi li kien jeħtieġlu jsolvi. 

Imma, fuq kollox, x’kienet ix-xewqa sigrieta ta’ Jean-Paul? U jirnexxilu Sebbelliku jagħmel li din ix-xewqa sseħħ?

Sebbelliku web
Untitled Document