Untitled Document
Victor Fenech – Luke u r-Rigal ta’ Santa Klaws – €12

Illustrazzjonijiet ta’ Marisa Attard

Min ma jħobbux il-Milied? Festa ta’ ferħ u mħabba, għax tfakkarna fit-twelid ta’ Ġesù Bambin; festa ta’ dwal u tiżjin u ċerimonji reliġjużi; u speċjalment għat-tfal iż-żgħar, festa ta’ rigali. Luke huwa wieħed minn dawn it-tfal li minn kmieni rabtu qalbhom ma’ din il-festa speċjali.

Huwa wkoll wieħed minn bosta tfal żgħar li jemmnu f’Santa Klaws, dak ix-xwejjaħ tal-baffi bajda u l-barnuża ħamra li kull Milied, mingħajr ma jidher, jidħol fid-djar iqassam ir-rigali lit-tfal ta’ qalb tajba. Hekk telgħu jemmnu eluf kbar ta’ tfal ta’ età żgħira mxerrdin mad-dinja kollha. U Luke hu wieħed minnhom.

Imma din hi l-ewwel darba li Luke qed jistenna b’ħerqa kbira rigal mingħand Santa Klaws. Tgħid isseħħ il-ħolma tiegħu? Tgħid Santa Klaws jiftakar fih? U jekk jiftakar, x’se jġiblu speċjali f’dan il-jum qaddis?

Imma fuq kollox, osservaw kemm ir-ritwal kollu tal-ġimgħa tal-Milied iferraħ liċ-ċkejken Luke. U kemm din il-festa reliġjuża ġġib magħha ferħ kbir bil-wasla ta’ Ġesù Bambin li ġie fostna biex jurina t-triq it-tajba.

 

Dan huwa t-tielet ktieb dwar il-Milied li Victor Fenech kiteb għat-tfal. It-tnejn ta’ qabel kienu

“It-Tifel li ma Ħabbx il-Milied” (2002) u “Jiena Kewkba Ċkejkna” (2002, rivedut 2015)

 

luke u rigal ta Santa Klaws20
Untitled Document