Untitled Document
Andrew Sciberras – Bil-Kliem Żvinat ġo Ħoġri – €14

Esperjenza tal-Misteru Fil-Poeżija ta’ Joe P. Galea

Poeta li l-kelma tiegħu
tqum mill-għatx għas-skiet.
Skiet imġarrab il-ħin kollu
bħala l-ogħla espressjoni tal-misteru.
Misteru li jirfed l-eżistenza
fl-aspetti kollha tagħha
b’sens qawwi tad-divin.

Għal Galea
jidher li m’hemmx triq ’il barra
minn dan kollu, m’hemmx ħarba.

Tiegħu, hi kelma umana
msammra għal kollox
minn viżjoni li tisboqha.

 

bil-kliem Zvinat20
Untitled Document