Untitled Document
Untitled DocumentTonio Bonello – Salib it-Toroq – €20
Anton Grasso – 40 sena ta’ waħx… u aktar – €30
Joseph Serracino – Marija Bint Sidor – €12
Rose Grech – Il-Bews bħaċ-Ċirasa – €12
Therese Vella – Frascati – €14
Lou Drofenik – The Reluctant Healer – €14
Gioele Galea – Għera – €12
Charlie Grima – Rota Roża – €12
Ġorg Borġ – Fittixni fl-Ilma Ġieri – €13
Carmel Conti – Ix-Xalpa Turkwas – Stejjer – €12
Lina Brockdorff – Minn Żmien l-Għerien – €12
Lina Brockdorff – Meta Traxxax ix-Xita – €13
Lina Brockdorff – Ladarba dar ir-Riħ – €13
Audrey Friġġieri – Karlu l-Fatat Imqareb u Antonin l-Iżveljarin – €10
Joe Friġġieri – It-Tulipan l-iswed u drammi oħra – €12
Giovannino Guareschi – Dun Kamillu u ż-żgħażagħ tal-lum – €12
Alfred Massa – L-Istar tal-Imgħoddi – €12
Lina Brockdorff – Madwar il-fuklar – €12
Edited by Giuseppe Schembri Bonaci | Nikki Petroni – Peripheral Alternatives to Rodin in Modern European Sculpture – €14
Prof John P. Portelli – Inkontri ta’ Kuljum – Skizzi – €14
Hector Scerri – The Gentle Breeze from the Peripheries – €14
Carmel Baldacchino – Goal vol 6 – €25
Victor Fenech – Ħrejjef minn Esopu – €9
Helen Borg – Iben id-Dell vol 1 u vol 2 – €14 kull volum
Alfred Sant – Qawmien Tliet Drammi – €35
Andrew Sciberras u Tarċisju Zarb – le Poete Mario Azzopardi – €15
Charles Briffa – A Bilingual Dictionary of Translation Part1 – Part 2 – Part 3 – €60
Carmel Scicluna – Il-Kalċi qiegħed Ifur – €13
Giuseppe Schembri Bonaci – More Sunday Thoughts on Art – €12
Rita Saliba – Il-Ħajjat tal-Istejjer – €10
L-Avukat Eddie Fenech Adami – Bejn Storja u Miti – €35
Michael Cini – Konvoj il-Ġrajja li naf jiena biss! – €13
Gioele Galea – Tħabbat Xtaqtek – €13
Maria Ferriggi – Patatinu il-Ħmar ta’ Qalbu Tajba – €11
Victor Fenech – Emma il-Qamar u l-Fjuri Jitkellmu – €10
Anabelle Azzopardi – L-Ingwanti Maġiċi – €9
Tony.C. Cutajar – is-Seħer u s-Sħaħar – €10
John P.Portelli – Xewqat tal-Passa – Migrant Desires – €13
Ġorġ Borg – Blanzuni Mbexxqa Stejjer u versi għat-tfal – €11
Achille Mizzi – Ġenesi Poeżiji 2007 – 2016 – €13
John Buttigieg – Qabel tagħmel ix-Xita – €12
Laurence Mizzi – Mużiċisti Mill-Qrib – €12
Audrey Friggieri – Tangerine Glow – €10
Wayne Farrugia – Mas-Sbieħ id-Dlam – €10
Salv Sammut – Ir-Raġel Stramb Milgħub minn Mara – €13
Lou Drofenik – Love in the Time of the Inquisition – €13
Ġorġ Peresso – Vjola l-kulur tal-Imħabba – €11
George A. Said – Zammit – Emilia it-Tfalja tal-Belt – €11
Nadia Bartolo – Castles and Rockets – €8
Rita Saliba – Damask – €12
Stephen Lughermo – Jarmuk – €11
Mark Anthony Fenech – It-Tawmaturgu – €15
Alfred Massa – Vaganzi Sajfin – €12
Patrick Sammut – Minn Fomm il-Kittieb Vol 2 – €20
Charlò Camilleri – L-Għanja tal-Imħabba mhux Maħbuba – Marija Maddalena de’ Pazzi- €13
Lina Brockdorff – Dwett għal Żewġ Vjolini – €11
Lina Brockdorff – Taħt is-Swar tal-Imdina – €11
Lina Brockdorff – ’Il Barra mill-Isqaq – €11
Alfred Degabriele – Siparju. – €13
Jacob Burak – One day when I am younger – €20
Joseph Serracino – Katrin tal-Birgu u Stejjer Oħra – €12
Kenneth Wain – Who looks at the Sun anymore? – €30

Charles Briffa – Ħsiebu Jsuqu – €20

Lina Brockdorff – Ħin l-Istejjer – €12
Lawrenz Sammut – Moħbi Flimkien ma’ Kristu f’Alla – €14
Charles Briffa – Born in Birkirkara – €20

Pawlu Chetcuti SJ – Musbieħ għal Riġlejja – €35
Fr Hilary Tagliaferro – Bejn Storja u Miti – €25
Paul P. Borg – …jiena xi ħadd… li nokrob mill-ġuf ta’ mara – €10

Mario Azzopardi – Ix-Xitan B’Denbu Aħmar u ħrejjef oħra għat-tfal u l-adolexxenti – €12

Hilary Spiteri – Filial Churches in Malta – €35
Naomi Gatt – Wherever could they be? – €12

Ġorġ Mallia – Sigurd and the Tree of Life – €12
Michael Cini – Skjava fil-Ktajjen tal-Imħabba – €13
Audrey Friġġieri – L-Istorja li rrakkuntat Nina – €11
Tony C. Cutajar – Il-Kavallier taċ-Ċinju u Leġġendi Romantiċi Oħra – €11
Tarċisju Zarb – Xemx. Sewda Passiġġieri Muti – Poeżiji u Poelinji – €14

An Asylum For Mystic – €15

Il-Qtar li Nħobb – Poeżiji ta’ Jesmond Sharples – €13
Andrew Sciberras – Achille Mizzi – Il-Werriet u s-Suċċessur Den Ta’ Dun Karm – €13
Sebastian Debono – Il-Parrinu u Stejjer Oħra – €11
Darren Agius – Destin Miktub – €10

Lorraine – Buli – €10

Andrew Sciberras – Bil-Kliem Żvinat ġo Ħoġri – €14
Rita Saliba – Weraq tal-Fidda Stejjer u Versi għat-Tfal – €10
Victor Fenech – Luke u r-Rigal ta’ Santa Klaws – €12

Charlò Camilleri – Tattwaġġi Poeżija 1996-2016 – €12
Patrick Sammut – Stejjer mill-Bosk u Mkejjen Oħra – €9

Il-Beatu Charles de Foucauld -€10
Carmel S. Aquilina – Irġiel tat-Tiben u Żewġ Drammi Oħra – €30
Salv Sammut – Fid-Dell tal-Pellikan – €14
Tony C. Cutajar – Is-Sbejħa Giovanella – €10
Paul P. Borg – Il-Kmandament Numru Ħdax – €20
Maria Ferriggi – Patatinu – €10
Carmel G. Cauchi – Jean-Paul u Sebbelliku – €10
S. Debono – It-Tfittxija għall-Ġenwin ta’ Josef Gambin – €13
D. H. Lawrence – Il-Maħbub ta’ Lady Chatterley – €14
Drachma Parents’ Group – Uliedna Rigal – €10
Lina Brockdorff – Serenades Amidst the Sirens – €13
Karmenu Mallia – Bajtar tax-Xewk – €12
Jacqueline Mizzi – Esperjenza Unika, Sabrina – €11
Rita Saliba – Il-Buffu l-Mistħi – €12
Rita Antoinette Borg – Amber Alien’s Pet Pursuit – €12
Emanuel J. Casingena – Anna tal-Esseni – €13
Lillian Sciberras – Shadows in Penumbra – €11
Lou Drofenik – The Confectioner’s Daughter – €14
Charlotte Link – In-Nemmies – €16
Carmel Scicluna – Nirien Ma Jsaħħnux – €13
Helen Borg – L-Għasfur tal-Injam – €11
Alfred Massa – Nisġet il-Ħajja – €12
Lina Brockdorff – Luciano – €12
Cyril Axelrod – U Jibda l-Vjaġġ – €15
Carlo O. D’Emanuele – Is-Serafina tal-Funtana – €11

Carmel Baldacchino – Goal 5 – €25

The Mdina Cathedral Contemporary Art Biennale 2015 – €40
Michael Galea – Admirals of the Sovereign Military Hospitaller Order of St John – €25
Victor Fenech – L-Għorfa f’Tarf l-Irdum – €12
Charles Flores – Il-Lingwa tad-Ding Dong – €12

L-Avukat Herbert Ganado – Bejn Storja u Miti 3 – €25
Michael Cini – Ix-Xafra tad-Destin – €13
Mark Cauchi u Simon Mercieca – Vetustior Glorior – €25
John Buchan – Id-39 Tarġa – €12
Carmel Scicluna – Il-Ħaddiema ta’ Miss Wilma – €13
Ġorġ l-Arloġġ – Audrey Friggieri – €9
Rita Saliba – In-Naffar li Xtaq Itir – €9
Joe P. Galea – Bla Qiegħ – €12
Lorraine Galea – Jien, bħalek. Differenti. – €14
Charles Briffa – Aspetti tat-Traduzzjoni Maltija – €40
Alfred Degabriele – Imsiebaħ – €12
Sebastian Debono – Il-Furban Malti El Sakr iżur il-Karibew – €13
Lina Brockdorff – Mal-Fwieħa tal-Ward – €12
Ġorġ Peresso – It-Tfajla li Ġiet miċ-Ċpar – €13
Tony C. Cutajar – Inkwatru Misterjuż – €10
Roderick (Rigu) Bovingdon – Laurent Ropà – €12
Laurence Mizzi – Artisti mill-Qrib – €12
Jacqueline Mizzi – Esperjenza Unika, Love – €11
Stephen Lughermo – X’Aħna Smart – €7
Salv Sammut – Xbihat fuq it-Tila – €12
Tony C. Cutajar – Malik-Marku – €9
Lina Brockdorff – Katrina – €11
Richard Attard – L-Aħħar Vjaġġ – €10
Ingrid Zerafa – Her Way – €25
Tyrone Grima, Justin Schembri – Frekwenzi Msikkta – €12
John Chircop – Colonial Encounters – €25
Paul Borg – Eternità – €25
Vincent Scerri – Alexandra – €11
Sergei Kourdakov – Aħfirli Natasha – €12
Carmel Scicluna – F’Ħalq il-Lupu – €12
Carmel Baldacchino – Goal 4 – €25

Federica Brunini – The Blonde Formula – €12
Edgar Formosa – Insaniam €12

Ġorġ Peresso – Il-Mara ta’ Dlielha Twil – €10
Victor Fenech – Malta Poema Viżiva – €25
Paul P. Borg – …maqful fil-ħabs ta’ ġbini… Il-Poeta ta’ tbatija Carmel Attard – €35

Monsinjur Victor Grech – Bejn Storja u Miti – €25

 

Mario Azzopardi – Epistoli mid-Deżert – €13
Tony C. Cutajar – Ostaġġ tat-Tielet Reich – €13

Patrick Sammut- Minn Fomm il-Kittieb – €13
Giuseppe Schembri Bonaci – Shostakovich, Britten, Stravinsky and the Painters in between: 1936 – €15
L-Istorja Tiegħi – Darren Agius – €8
Id-Djarju ta’ Darba f’Sena – Lorraine Galea – €8
Carmel Scicluna – Feruti – €10
Anton Grasso – Mejt – €10
Carlo O. D’Emanuele – Iż-Żeffiena tal-Kerubini – €10
Charles Briffa – Temenos – €13

Michael Cini – Preżenza – €10
Sebastian Debono – Il-Furban Malti El Sakr u l-Assedju tal-1551 – €12
Tony C. Cutajar – Ix-Xitan iz-Zopp – €10
Tony C. Cutajar – L-Għoġol tad-Deheb – €8
Rita Saliba – Satin – €11
Kardinal Roger Etchegaray – Nimbotta ‘l quddiem bħal ħmar – €20
Alfred Cassar – Vapur tal-Karti – €13
Salv Sammut – Dijaspori – €13
Audrey Friggieri – L-iskjav ta’ Isabel – €12
Carmel Scicluna – Il-Kummidjanti tal-Parlament – €13

Ramon Zammit – L-Istorja tat-Tazza tad-Dinja – €40
Carlo O. D’Emanuele – L-Anġlu tal-Lament – €10
Lilian Sciberras – Klessidra – €10
Eman Bonnici – Il-Kanuni ta’ Navarone – €10
Carmel Baldacchino – GOAL Vol 3 – €25
Mario Azzopardi – Verġni Sagri, Demonji u Boloħ għal Alla – €25

Tyrone Grima – BEP – €13
Andre Mangion – Tattoo – €10
Eman Bonnici – Ir-Raġel Inviżibbli – €9
Karl Schembri – Passju taħt ix-Xita – €12
Richard Attard – Ix-Xabla Leġġendarja – €11
Sebastian Debono – L-Etna Titmasħan – €13
Anton Grasso – Ġenn – €12
Victor Fenech – Rakkonti Inkontri – €10
Gorg Peresso – Il-Werrieta tar-Riħ – €12
Conrad Fenech – Dun Feliċ Demarco u l-Qarċilla fil-Karnival tal-1760 – €15
Carmel borg – l-edukazzjoni hi Politika: Paulo Freire – €20
Tony Cassar Darien – Il-Kennies tal-Ġenna – €10
Tony Sciberras – John Sciberras Jirrakkonta – €10
Jozef Jan Matejka – Budulienko – €8
Helen Mifsud Bonnici – My Angel – €10
Charles Briffa – Stejjer għall-Ħadd
A.N. Welsh – The Qwegs
Vincent Vella – Slippery Steps: A Maltese Odyssey
Marjorie Trusted, Giuseppe Schembri Bonaci – Two Artists, Velazquez-Picasso: Las Meninas
Giuseppe Schembri Bonaci Sarah Moulden – Antonio Sciortino and the British Academy of Fine Arts in Rome
Giuseppe Schembri Bonaci – Apap, Cremona and St Paul
Giuseppe Schembri Bonaci – Anton Agius and Gothic Social Realism
Marcel Pagnol – Il-Glorja ta’ Missieri
Schembri Justin, Tyron Grima – Frekwenzi Ħiemda
Ġorġ Peresso – Meta l-Ħarifa Tiskot
Duminku Mintoff: Bejn Storja u Miti
Ġorġ Peresso – Imħabba Buffa
Albert Marshall – Jumping Puddles
Albert Marshall et al – Battuti għal Inżul ix-Xemx
Anton Grasso – Qrusa
Anton Grasso – Inċens
Anton Grasso – Il-Kittieb
Anton Grasso – Ħurrieq
Sergio Grech – Il-Lejl tal-Irġulija
Edgar – Formosa Anastasia
Edgar Formosa – Tikk… Tokk… Is-Sagħtejn
Charles Flores – Arloġġ ta’ Darba
Victor Fenech – Spring Rain/Winter Blues: Poems, Prosepoems
Victor Fenech – Ix-Xitwa ta’ Wara s-Sjuf
Karmenu Duca – Għaxar Snin il-Ħabs
John Chricop (ed) – Revisiting Labour History
Briffa Charles, Angela Briffa – Iż-Żmien fuq Sider Malta
Lorenzo Milani: Bejn Ilbieraħ u Llum – Carmel Borg (ed)
Vampir u Rakkonti Opra – Mario Azzopardi
Skizzi tal-Karnival: Poesaġġi 2005-2010 – Mario Azzopardi
Il-Fabrikant tal- Marjunetti – Mario Azzopardi
Perspettivi/Perspectives – Alfred Sant
Ir-Raġel ta’ Waħdu – Ġorġ Peresso
Laurence Mizzi – Mill-Arkivju ta’ Ħajti
Untitled Document