Delving into the world of young Maltese writers

Exploring their fears, ambitions and jealousies   John P. Portelli interviews the author, DAVID SAMUEL HUDSON to delve into his debut novel, ‘M’   David Samuel Hudson’s debut novel M (Malta: Horizons, 2024) offers a pleasant…

Vojta l-Bajja/Barren is the Bay

Poeżiji – poems John P. Portelli Traduzzjoni John Baldacchino Pubblikazzjoni Horizons   Tarċisju Zarb B’xi mod jew ieħor aħna rridu niddefinixxu lilna nfusna. Il-ħajja hija mixja lej’ l-awtodefinizzjoni...awtodefinizzjoni…

Bejn il-Binarji (Malta: Horizons, Novembru 2022) ta’ John P. Portelli

Bejn il-Binarji (Malta: Horizons, Novembru 2022) ta’ John P. Portelli Minn: Walid Nabhan   Lil John P. Portelli nsejt meta u fejn iltqajt miegħu. Abbli ltqajt miegħu permezz tat-tieni ġabra tal-poeżija tiegħu Taħt iċ-Ċirasa…

Faċċati, novelli ta’ Joe Camilleri

Ippubblikat għall-ewwel darba fl-2023 minn Horizons www.horizons.com.mt Kumment ta’ Tarċisju Zarb   Jingħad li l-ħajja hija ‘palk’. U fuq dan il-palk, kull attur jippreżenta lilu nnifsu skont il-‘faċċata’, li jkollu…

L-innoċenza mitlufa

Ġganti (Horizons, 2022) ta’ David Aloisio jqajjem f’Mark Vella r-riflessjoni dwar il-qari ta’ tfulitna u ta’ wliedna, filwaqt li jarah indikazzjoni tajba għal toroq editorjali mġedda f’dan il-ġeneru. Dehret fil-gazzetta ‘Illum’…

Mur Ġibek

Finalista tal-Premju tal-Ktieb 2023   Ezercizi di Sevizia e Seduzione (Ezercizi) was published by Mondadori in 2013, after Irene Chias had debuted in 2010 with Sono Ateo e ti Amo, published by Elliot, a small-to-medium publishing…

EROJ – Mħabba u Qlubija fis-Sette Giugno

Michael Cini   Apprezzament ta’ Joseph P. Borg   Michael Cini feġġ fix-xena letterarja tagħna ħames snin ilu, bir-rumanz Preżenza (2014) – rakkont imħawwar sewwa b’esperjenzi misterjużi magħġuna fiċ-ċpar…

Big Oak on Little Mountain

Comment by Keith Simkin's How would you respond to occupation of your country by a foreign invader? In her most recent novel, Big Oak on Little Mountain (Horizon Press), Lou Drofenik gives us the raw material to think about how we would answer…

Riċensjoni ta’ Bejn il-Binarji

Il-binarji: żewġ linji paralleli, ma jiltaqgħu qatt. Il-binarji ma jħallulek ebda għażla: imexxuk ’il quddiem, lura ma jħallukx tmur, l-aktar l-aktar, iħalluk biss tittawwal lejn dak li għadda u mar. Il-binarji tgħaddi dejjem tagħhom:…