Entries by Mario Caruana

Delving into the world of young Maltese writers

Exploring their fears, ambitions and jealousies   John P. Portelli interviews the author, DAVID SAMUEL HUDSON to delve into his debut novel, ‘M’   David Samuel Hudson’s debut novel M (Malta: Horizons, 2024) offers a pleasant and swift read. Written in excellent and flowing English, each chapter ends with an event or commentary that makes […]

Vojta l-Bajja/Barren is the Bay

Poeżiji – poems John P. Portelli Traduzzjoni John Baldacchino Pubblikazzjoni Horizons   Tarċisju Zarb B’xi mod jew ieħor aħna rridu niddefinixxu lilna nfusna. Il-ħajja hija mixja lej’ l-awtodefinizzjoni…awtodefinizzjoni li ma tieqaf qatt. Kull mument, ħin u waqt. Kull sekonda li aħna npassu fiha, jew saħansitra nieqfu fiha, trid b’xi mod jew ieħor tgħidilna aħna min […]

Bejn il-Binarji (Malta: Horizons, Novembru 2022) ta’ John P. Portelli

Bejn il-Binarji (Malta: Horizons, Novembru 2022) ta’ John P. Portelli Minn: Walid Nabhan   Lil John P. Portelli nsejt meta u fejn iltqajt miegħu. Abbli ltqajt miegħu permezz tat-tieni ġabra tal-poeżija tiegħu Taħt iċ-Ċirasa qabel iltqajt miegħu wiċċ imb wiċċ. Kien saħħarni bl-umiltà u s-sens ta’ umur tiegħu li ma jaqtgħu b’xejn. Imma l-aktar li […]

Faċċati, novelli ta’ Joe Camilleri

Ippubblikat għall-ewwel darba fl-2023 minn Horizons www.horizons.com.mt Kumment ta’ Tarċisju Zarb   Jingħad li l-ħajja hija ‘palk’. U fuq dan il-palk, kull attur jippreżenta lilu nnifsu skont il-‘faċċata’, li jkollu jilbes. Sadattant waqt li jkun fuq dan il-palk, huwa jagħmel minn kollox biex jipperswadi ’l-‘udjenza’ skont il-faċċata / il-maskra li jkun libes.  Meħuda fil-kamp wiesa’ […]

L-innoċenza mitlufa

Ġganti (Horizons, 2022) ta’ David Aloisio jqajjem f’Mark Vella r-riflessjoni dwar il-qari ta’ tfulitna u ta’ wliedna, filwaqt li jarah indikazzjoni tajba għal toroq editorjali mġedda f’dan il-ġeneru. Dehret fil-gazzetta ‘Illum’ tal-15 ta’ Novembru, 2022. Kien pjaċir kbir il-qari ta’ Ġganti, l-aħħar xogħol ta’ David Aloisio maħruġ ftit ilu mill-Horizons. Huwa t-tip ta’ ktieb li wkoll jiffrankali […]

Mur Ġibek

Finalista tal-Premju tal-Ktieb 2023   Ezercizi di Sevizia e Seduzione (Ezercizi) was published by Mondadori in 2013, after Irene Chias had debuted in 2010 with Sono Ateo e ti Amo, published by Elliot, a small-to-medium publishing house in Rome: this debut novel was chosen as one of the best six literary debuts of that year […]

EROJ – Mħabba u Qlubija fis-Sette Giugno

Michael Cini   Apprezzament ta’ Joseph P. Borg   Michael Cini feġġ fix-xena letterarja tagħna ħames snin ilu, bir-rumanz Preżenza (2014) – rakkont imħawwar sewwa b’esperjenzi misterjużi magħġuna fiċ-ċpar ta’ bejn id-dinja ta’ hawn u d-dinja ta’ hemm. Imma mbagħad għat-tieni rumanz tiegħu bit-titlu Ix-Xafra tad-Destin (2015), kif jistqarr l-awtur stess, għażel li jgħaddi lill-qarrejja […]

Big Oak on Little Mountain

Comment by Keith Simkin’s How would you respond to occupation of your country by a foreign invader? In her most recent novel, Big Oak on Little Mountain (Horizon Press), Lou Drofenik gives us the raw material to think about how we would answer this question. She describes the responses of the  people in Ljubljana     to […]

Riċensjoni ta’ Bejn il-Binarji

Il-binarji: żewġ linji paralleli, ma jiltaqgħu qatt. Il-binarji ma jħallulek ebda għażla: imexxuk ’il quddiem, lura ma jħallukx tmur, l-aktar l-aktar, iħalluk biss tittawwal lejn dak li għadda u mar. Il-binarji tgħaddi dejjem tagħhom: iċaħħdulek il-libertà li tiddevja, li tagħżel mogħdija oħra. Il-binarji jippredestinawk. Huma jwassluk, trid jew ma tridx, iġorruk, anke jekk għal għonq […]

Is-Siwi tan-Novella Maltija

Is-Siwi tan-Novella Maltija Charles Briffa Joe Camilleri, L-Ekutal-Ħabbata, novelli (Horizons, Malta, 2022)   Introduzzjoni Ma’ Joe Camilleri spissikollnanidħlufis-simboliżmu. It-titlutal-ġabra ta’ novelli, L-Ekutal-Ħabbata, jaħkimliruħi fil-qari u nibdaninterpretaħafna mill-ġrajjiet tan-novelli fil-kuntesttematikutal-eku u tal-ħabbata u s-simboliżmitagħhom.   Il-ħabbata Għalhekk meta nitnikkerfuqisem il-ġabranifhem u nagħraf li l-ekujietjinsabukullimkien: fin-natura, fl-ilħna tan-nies, u anki fil-ħsibijiet. Jintlaqgħu, u xi sensminnhomisir. Mhumiexħiemda u […]