Entries by Mario Caruana

L-innoċenza mitlufa

Ġganti (Horizons, 2022) ta’ David Aloisio jqajjem f’Mark Vella r-riflessjoni dwar il-qari ta’ tfulitna u ta’ wliedna, filwaqt li jarah indikazzjoni tajba għal toroq editorjali mġedda f’dan il-ġeneru. Dehret fil-gazzetta ‘Illum’ tal-15 ta’ Novembru, 2022. Kien pjaċir kbir il-qari ta’ Ġganti, l-aħħar xogħol ta’ David Aloisio maħruġ ftit ilu mill-Horizons. Huwa t-tip ta’ ktieb li wkoll jiffrankali […]

Mur Ġibek

Finalista tal-Premju tal-Ktieb 2023   Ezercizi di Sevizia e Seduzione (Ezercizi) was published by Mondadori in 2013, after Irene Chias had debuted in 2010 with Sono Ateo e ti Amo, published by Elliot, a small-to-medium publishing house in Rome: this debut novel was chosen as one of the best six literary debuts of that year […]

EROJ – Mħabba u Qlubija fis-Sette Giugno

Michael Cini   Apprezzament ta’ Joseph P. Borg   Michael Cini feġġ fix-xena letterarja tagħna ħames snin ilu, bir-rumanz Preżenza (2014) – rakkont imħawwar sewwa b’esperjenzi misterjużi magħġuna fiċ-ċpar ta’ bejn id-dinja ta’ hawn u d-dinja ta’ hemm. Imma mbagħad għat-tieni rumanz tiegħu bit-titlu Ix-Xafra tad-Destin (2015), kif jistqarr l-awtur stess, għażel li jgħaddi lill-qarrejja […]

Big Oak on Little Mountain

Comment by Keith Simkin’s How would you respond to occupation of your country by a foreign invader? In her most recent novel, Big Oak on Little Mountain (Horizon Press), Lou Drofenik gives us the raw material to think about how we would answer this question. She describes the responses of the  people in Ljubljana     to […]

Riċensjoni ta’ Bejn il-Binarji

Il-binarji: żewġ linji paralleli, ma jiltaqgħu qatt. Il-binarji ma jħallulek ebda għażla: imexxuk ’il quddiem, lura ma jħallukx tmur, l-aktar l-aktar, iħalluk biss tittawwal lejn dak li għadda u mar. Il-binarji tgħaddi dejjem tagħhom: iċaħħdulek il-libertà li tiddevja, li tagħżel mogħdija oħra. Il-binarji jippredestinawk. Huma jwassluk, trid jew ma tridx, iġorruk, anke jekk għal għonq […]

Is-Siwi tan-Novella Maltija

Is-Siwi tan-Novella Maltija Charles Briffa Joe Camilleri, L-Ekutal-Ħabbata, novelli (Horizons, Malta, 2022)   Introduzzjoni Ma’ Joe Camilleri spissikollnanidħlufis-simboliżmu. It-titlutal-ġabra ta’ novelli, L-Ekutal-Ħabbata, jaħkimliruħi fil-qari u nibdaninterpretaħafna mill-ġrajjiet tan-novelli fil-kuntesttematikutal-eku u tal-ħabbata u s-simboliżmitagħhom.   Il-ħabbata Għalhekk meta nitnikkerfuqisem il-ġabranifhem u nagħraf li l-ekujietjinsabukullimkien: fin-natura, fl-ilħna tan-nies, u anki fil-ħsibijiet. Jintlaqgħu, u xi sensminnhomisir. Mhumiexħiemda u […]

L-Aspett Filosofiku tad-Damma Poetika

Feliċjan Bezzina Bil-linka tfawwar Poeżiji Robert Farrugia Nixtieq nibda din it-taħdita billi nagħmel referenza żgħira għal ħassieb li mhux soltu nirreferu għalih f’kuntest bħal dan. Qed nirreferi hawn għal Sir Francis Bacon li, barra li kien Avukat Ġenerali u serva bħala Lord Kanċillier tal-Ingilterra, kien primarjament filosfu Anglikan fl-era moderna (seklu 16,17) li l-impatt enormi […]

GĦAL DEJJEM … U FTIT Helen Borg

Il-Malti jgħid li l-ewwel ma tiekol, l-għajn. U tassew li hekk ġara lili malli rajt il-qoxra, il-qosor tal-kapitli u l-preżentazzjoni ta’ dan il-ktieb. Għalhekk ma ddispjaċinix li xtrajtu għax ir-rakkont ta’ dan ir-rumanz huwa tassew oriġinali. Matul il-ġrajja ta’ GĦAL DEJJEM … U FTIT tal-awtriċi Helen Borg, jispikka l-element romantiku fejn l-aspett emozzjonanti tal-imħabba joħroġ […]

DWAL MILL-KANTINI, NOVELLI TA’ JOE CAMILLERI Pubblikazzjoni, Horizons

Il-fil narrattiv ma jeżistix waħdu. Huwa l-prodott u t-tinsiġ flimkien ma’ ambjentazzjoni u karatterizzazzjoni. Huwa t-tiflil flimkien ma’ ħsibijiet, emozzjonijiet u qagħdiet mentali varji. Hawnhekk l-awtur – in-nissieġ tal-fil tal-istorja ma jistax jaħrab minn dawn it-tisripiet li fihom huwa jara lill-istess erwieħ tal-protagonisti tiegħu. Il-protagonisti li jixirfu minn żmien għal żmien fin-narrattivi tiegħu – narrattivi […]

Quintessentially yours, Giovanni Bonello

Reviewing a life in a few words is demanding, but when it concerns one who has bloomed into an icon, it becomes almost impossible.   Giovanni Bonello has excelled in various fields, especially his incredibly daunting work on human rights and his prolific intriguing, researched and ever delightful publications. This 215-page book in Maltese, published […]